Tỉnh ủy Trà Vinh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ 2, 22/01/2018, 03:54 (GMT+7), lượt xem 560
(THTVO). Sáng ngày 22/01, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thúy Kiều - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát công tác Đảng. (Ảnh: Nhất Hoàng)

 

       Trong năm 2017, ngoài thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, Thường trực Tỉnh ủy còn trực tiếp làm việc, nắm tình hình tại các Đảng bộ, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Qua đó đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời uốn nắn, chấn chỉnh những nơi có thiếu sót, khuyết điểm. Cụ thể, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra 575 tổ chức Đảng và 1.454 đảng viên. Qua kiểm tra phát hiện 01 tổ chức Đảng và 07 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 03 đảng viên. Đồng thời, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp và công tác giải quyết tố cáo đảng viên cũng được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện tốt.

       Theo các đại biểu, bên cạnh những kết quả đạt, trong năm 2017 công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng vẫn còn tồn tại những hạn chế như: việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chủ yếu còn dựa vào chương trình của cấp trên; nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện; số lượng kiểm tra, giám sát còn ít, chưa tập trung kiểm tra, giám sát đối tượng trực tiếp quản lý. Một số Ủy ban kiểm tra cấp huyện và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở chưa chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên.

 

 

 

Lãnh đạo các Sở, ban ngành tại hội nghị tổng kết. (Ảnh: Nhất Hoàng)

 

       Hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018 gồm 08 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để cán bộ cấp dưới trực tiếp vi phạm theo Quy định số 1031 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên sau kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao./.

 

Kim Trà