Hoạt động của Đại biểu HĐND trên lĩnh vực pháp chế năm 2013

Thứ 3, 25/02/2014, 02:21 (GMT+7), lượt xem 826
(THTVO). Lĩnh vực pháp chế là 1 trong những nội dung hoạt động lớn của HĐND các cấp nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Năm 2013, hoạt động của HĐND tỉnh trong lĩnh vực pháp chế có nhiều điểm đáng chú ý qua công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính và qua công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND trên lĩnh vực này.
        Tại các cuộc họp lệ thường lệ vào giữa năm và cuối năm, HĐND tỉnh TV giao nhiệm vụ cho Ban pháp chế  thực hiện công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như thẩm tra dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 trên lĩnh vực pháp chế, Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực pháp chế, Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh.
        Qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trong năm 2013, trên lĩnh vực pháp chế HĐND tĩnh đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm xây dựng chính quyền địa phương, nhất là quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và ấp khóm. Như Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm; Nghị quyết về việc phê duyệt đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19 ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12 ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bố trí chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với Công an xã; Nghị quyết về việc phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Trưởng Công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
        Ngoài ra, trong năm 2013 Ban pháp chế còn được HĐND tỉnh giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh và các toà án nhân dân cấp huyện, giám sát tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực quốc phòng - an ninh tại 1 số xã, thị trấn trên đại bàn các huyện trong tỉnh. Điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND trên lĩnh vực pháp chế năm 2013 là việc tổ chức thành công phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND với ngành thi hành án dân sự trước thực trạng án dân sự tồn đọng chậm thi hành còn rất lớn gây bức xúc trong cử tri.
        Đánh giá từng nội dung giám sát, Ban pháp chế HĐND tỉnh nhận xét: năm 2013, trên lĩnh vực hoạt động tư pháp, UBND cùng các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai nhiều biện pháp, thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao; lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước được củng cố về tổ chức, bộ máy, có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  theo quy định của pháp luật. Song trên lĩnh vực tư pháp cũng còn nhiều hạn chế:
        Ông Trần Văn Chánh - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh nói:  “So với năm 2012, số vụ vi phạm pháp luật hình sự tăng. Nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng, gây dư luận trong xã hội về một số loại tội phạm như ma túy, giết người, cướp tài sản,…; số vụ liên quan đến vấn đề tệ nạn xã hội tăng, gây thiệt hại về tài sản khoảng 12,3 tỷ đồng; xảy ra 191 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (tăng 28 vụ so với năm 2012), tai nạn đường thủy xảy ra 01 vụ làm chết 01 người. Tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt trên 84% (riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%). Bên cạnh đó, tội phạm giết người, hiếp dâm, tội phạm ma túy, tình hình tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng dao, kiếm, vật liệu nổ để gây án đang là vấn đề gây bức xúc trong dư luận; tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy tăng về số vụ và số người bị thương, một số địa phương chưa thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính một cửa và một cửa liên thông, còn gây phiền hà cho nhân dân”.
        Đánh giá về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, HĐND tỉnh nhận xét : năm 2013, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.562 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 15,78%, so năm 2012), trong đó vẫn còn tình trạng đoàn khiếu kiện đông người diễn ra. Tiếp nhận và xử lý 2.675 đơn các loại (giảm 30,07% so năm 2012); thụ lý giải quyết đơn khiếu nại theo thẩm quyền 2.090/2.184 vụ việc đạt 95,70%; giải quyết 18/18 đơn tố cáo đạt 100%. Đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc cũng như tiến độ thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Song  qua thực tế tiếp công dân và qua hoạt động giám sát của HĐND, công tác giải quyết khiếu tại tố cáo vẫn còn những hạn chế nhất định.
        Ông Trần Văn Chánh - Trưởng Ban pháp chế cho biết thêm: “Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn một số mặt hạn chế như: trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân còn hạn chế dẫn đến hiệu quả công tác tiếp dân chưa tốt, việc xử lý đơn vẫn còn chậm, có vụ việc thiếu chính xác; việc thực hiện trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết đơn công dân cho cơ quan chuyển đến của một số ngành, địa phương chưa tốt; một số nơi còn để đơn tồn quá hạn luật định, nhiều vụ việc quá trình giải quyết kéo dài nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến người khiếu nại, tố cáo gởi đơn nhiều lần, nhiều cấp; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương có liên quan đôi lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao”.
        Về công tác xét xử, giải quyết án của TAND 2 cấp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, năm 2013, công tác giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân 2 cấp có sự chuyển biến tích cực, mặc dù số lượng án tăng nhiều so với năm 2012, nhưng công tác giải quyết xét xử đạt tỷ lệ chung 94% so với án đã thụ lý; chất lượng giải quyết, xét xử các loại án cơ bản được đảm bảo và nâng lên; toàn tỉnh tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy giảm 10,52% so với năm 2012. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, năm 2013 chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan, sai; chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định các vụ án điểm, án dư luận quan tâm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử; đồng thời tăng cường công tác xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án đã tổ chức 63 phiên tòa xét xử lưu động, tăng hơn cùng kỳ năm trước 40 vụ, trong đó TAND cấp tỉnh xét xử 06 vụ, TAND cấp huyện xét xử 57 vụ. Song trong công tác xét xử, HĐND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế qua công tác giám sát:
        Bên cạnh những mặt tích cực như đã nêu trên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Tòa án nhân dân hai cấp còn có những mặt hạn chế nhất định: tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán tuy có giảm nhưng còn xảy ra; chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử (số vụ án quá thời hạn còn 11 vụ, bằng 0,18% so với án đã thụ lý); án tạm đình chỉ còn 517 vụ (Tòa án cấp tỉnh 104 vụ, Tòa án các huyện, thành phố 413 vụ), dẫn đến một số trường hợp gây bức xúc cho những người có liên quan trong vụ án; số lượng Thẩm phán của toàn ngành còn thiếu so chỉ tiêu biên chế, trong khi lượng án thụ lý hàng năm ngày càng tăng (có nơi bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết trên 16 vụ/tháng), do đó về lâu dài nếu không bổ sung đủ Thẩm phán sẽ dẫn đến chất lượng giải quyết án đạt hiệu quả không cao; một số Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, còn hạn chế về năng lực, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, có trường hợp vi phạm pháp luật.
        Kết luận giám sát của HĐND tỉnh có nhiều kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng như: đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của công dân nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên. quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là những vụ việc kéo dài, phức tạp; trong giải quyết các vụ việc cần quan tâm công tác đối thoại, hòa giải nhằm hạn chế việc khiếu kiện nhiều lần, nhiều cấp.đề nghị TAND tỉnh quan tâm công tác tuyển dụng cán bộ, tìm nguồn để thu đủ theo chỉ tiêu biên chế của Toà án nhân dân tối cao giao; có giải pháp bố trí đội ngũ Thẩm phán hợp lý, tăng cường Thẩm phán trung cấp cho Tòa án cấp huyện, nhất là những địa phương có lượng án thụ lý hằng năm nhiều hoặc địa phương có số án tồn đọng, án quá hạn, chất lượng giải quyết, xét xử chưa tốt.
        Năm 2014 trên lĩnh vực pháp chế HĐND tỉnh sẽ tập trung giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND trên; giám sát việc quản lý, sử dụng chỉ tiêu biên chế; giám sát công tác phòng chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh TV.
 
                                                                                                                                   Thành Trung

Lịch phát sóng ngày 18/01/2020

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên mục: Tiếng nói đoàn thể (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc quốc tế: A little love (30’)
- 07g45, Chuyên mục: Thông tin pháp luật (PL chiều thứ sáu) (10’)
- 07g55, Sân khấu: Trái tim chung thủy (1g33’)
- 11g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới ) (30’)
- 12g00, Lướt cùng sóng nhạc  (30’)
- 12g30, Trực tiếp ca cổ theo yêu cầu (60’)
- 13g30, Chuyên mục:Tiếng nói đoàn thể (PL chương trình buổi sáng từ 5g50-6g00) (10’)        
- 13g40, Tạp chí thể thao (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)         20’
Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên mục: Vì chủ quyền An ninh BG (10’)
- 17g30, Văn hóa giải trí: Thần tượng của tôi (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Trích đoạn cải lương: Tần Thủy Hoàng  (60’) 
 
 
- 05g30’, Thời sự: Đài THTV (10’)
- 05g40’, Chuyên đề: ANTV (20’) (PL)
- 06g00’, Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) (60’)
- 07g00’, CLB: Thể thao (40’)
- 07g40’, Ca nhạc: Hồn quê (29’)
- 08g00’, Chân trời khoa học: Giống cà chua có khả năng chịu hạn tốt (25’)
- 08g30’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 86 (45’)
- 09g15’, Ca nhạc theo yêu cầu 2 (40’) (PL) 
- 10g00’, Bản tin Thời sự đài THTV (10’)
- 10g10’, Phim tài liệu: Thượng tướng Song Hào – T 1 (21’)
- 10g35’, Sitcom: Thánh phán – T 61 (10’)
- 10g45’, Thiếu nhi: Ông Đa bà Đề (20’)
- 11g10’, Chiếu phim: Anh hùng xạ điêu – TQ-T 16 (45’)
- 12g00’, Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
-12g20’, Chiếu phim: Con đường hạnh phúc- TQ- T 9 (45’)
- 13g10’, Chương trình Sân khấu tổng hợp (42’)   
-14g00’, Chiếu phim: Nữ hoàng lớp học- HQ- T 17 (45’)
-14g50’, Ca nhạc: Mưa nắng tình yêu (30’) 
- 15g20’, Chuyên đề: ANTV  ( 20’) (PL) 
- 16g00’, Chiếu phim: Chung một mái nhà- HQ- T 4 (45’)
- 16g50’, Ca nhạc: Ca nhạc chọn lọc  (15’)
- 17g00’, Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’, Thiếu nhi: Gió gọi diều bay (19’)
- 18g20’, Thời sự: Quốc tế (10’)
- 18g30’, Bản tin: Thể thao (05’)
- 18g35’, Chuyên đề: Kinh tế (20’)
- 19g00’, Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’, Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g10’ Chuyên đề: Vì chủ quyền an ninh biên giới (15’)
- 20g30’, Chiếu phim: Hiên viên kiếm- TQ -T 30 (48’31) 
- 21g15’, Chiếu phim: Son môi hồng- HQ- T 107 (46’)
- 22g00’, Khám phá thế giới: Những nghiên cứu khoa học – T 1 (27’)
- 22g25’, Ca nhạc: Nắng ấm khi xưa (30’)
- 23g00’, Bản tin Trà Vinh 24 giờ (10’)
- 23g10’, Sân khấu tổng hợp (45’)
- 00g00’, Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’, Ca nhạc theo yêu cầu 2 (40’) (PL)
- 01g00’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 86 (45’)
- 01g45’, Phim tài liệu: Thượng tướng Song Hào – T 1 (21’)
- 02g05’, Chiếu phim: : Anh hùng xạ điêu -TQ-T 16 (46’)