Khuyến công Trà Vinh đồng hành cùng cơ sở công nghiệp nông thôn

Thứ 6, 18/05/2018, 11:16 (GMT+7), lượt xem 599
(THTVO). Hoạt động Khuyến công Trà Vinh trong năm 2017 vừa qua đã góp phần đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa công nghiệp nông thôn. Với chính sách hỗ trợ từ hoạt động Khuyến công đã góp phần hỗ trợ nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, làng nghề, làng có nghề được khôi phục, duy trì phát triển, nhiều nghề mới được phổ biến và nhân rộng. Công nghiệp nông thôn có bước chuyển mình theo hướng tích cực vì đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh nhà từ đó hạn chế làn sóng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp lớn!

Đan giỏ mỹ nghệ

        Trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN được cấp kinh phí để thực hiện các hoạt động khuyến công là 2.289.470.000 đồng. Gồm kinh phí khuyến công quốc gia 1.160 triệu  đ, còn lại là kinh phí khuyến công địa phương. Nhìn chung, hoạt động khuyến công năm 2017 được triển khai phù hợp với từng địa phương có nhu cầu, triển khai đồng bộ, hiệu quả, sát nhu cầu thực tế và đúng đối tượng thụ hưởng. Qua một năm thực hiện các hoạt động khuyến công, Trung tâm khuyến công đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

        Trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công đã đề xuất 02 đề án và đã được cục Công Thương phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện là 1.160 triệu đồng. Trung tâm khuyến công đã thực hiện hoàn thành.

        Đề án thứ 1: hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh tham gia hội chợ trong nước với tổng kinh phí hỗ trợ là 960 triệu đồng, đề án đã hỗ trợ cho 120 doanh nghiệp tham gia 200 gian hàng tại hội chợ triễn lãm công nghiệp nông thôn gắn với kỹ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Qua hội chợ, các doanh nghiệp của tỉnh đã giao lưu, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh với các tỉnh bạn.

        Đề án thứ 2: hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Tạo, tổng kinh phí đầu tư là 2,2 tỷ đồng, trong đó vốn khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng. Đề án đã tạo thêm việc làm cho 11 lao động với thu nhập từ 3 triệu đến 4,5 triệu đồng/tháng. Đề án đã góp phần thực hiện thành công lộ trình chấm dứt gạch nung truyền thống.  

        Trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công đã thực hiện hoàn thành các hoạt động đã được phê duyệt theo công văn số 3918/UBND – KT ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt các hoạt động khuyến công năm 2017. Cụ thể như sau:

        - Hoạt động truyền nghề: Nhằm thực hiện hiệu quả chính sách Khuyến công và triển khai tốt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Trong năm 2017, Khuyến công Trà Vinh đã tổ chức 10/10 lớp truyền nghề cho 300 lao động với tổng kinh phí thực hiện là 110 triệu đồng. Kết quả: Có 100% lao động sau học nghề đều thành thạo tay nghề và được cơ sở, doanh nghiệp thụ hưởng giao nguyên liệu về gia công sản phẩm, ước thu nhập bình quân mỗi lao động là 1.500.000 đồng/tháng - 1.800.000 đồng/tháng góp phần tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân tại vùng nông thôn, đạt 100% kế hoạch năm 2017.

        Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ cơ sở thủ công Mỹ nghệ Hồng Hà, huyện Càng long cho biết: Hiện nay, lượng hàng có nhu cầu rất là nhiều, cơ sở cũng được trung tâm khuyến công Trà Vinh tổ chức cho gặp gỡ Doanh nghiệp, gặp đối tác cung cấp nguồn nguyên liệu hoặc tiêu thụ sản phẩm, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Từ đó sản phẩm của cơ sở ngày càng được tín nhiệm trên thị trường, do đó hoạt động của cơ sở ngày càng phát triển.


 


Sản xuất gạch không nung

          Hoạt động khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực: đây là một trong những hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong bước đường khởi nghiệp. Hoạt động này giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, lập được chiến lược kinh doanh, quản lý đươc nhân sự và nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào từ đó giảm giá thành sản xuất và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, qua các lớp học, các cơ sở công nghiệp nông thôn đã tự hoàn thiện sản phẩm từ khâu sản xuất an toàn thực phẩm đến hoàn chỉnh về bao bì, nhãn hiệu, …

        Chị Nguyễn Thị Kim Duyên, chủ cơ sở Thành lợi, ở Phường 1, Thành phố Trà Vinh cho biết: Trong năm qua, Trung tâm khuyến công Trà Vinh đã hổ trợ 40% giá thành máy chiết rót sản phẩm, nên sản phẩm là ra nhanh, không bị đình trệ. Bên cạnh đó Trung tâm Khuyến Công Trà Vinh còn tổ chức cho đi gặp gở, kết nói thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, cơ sở đã ký hợp đồng với Công Ty 3A, nhờ đó đầu ra sản phẩm của cơ sở rất ổn định.

         Trong năm qua, Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, thị xã và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tổ chức 03/03 lớp Khởi sự doanh nghiệp cho 118 học viên là đại diện của các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh Trà Vinh với tổng kinh phí thực hiện là trên 32 triệu đồng.

       Đã tổ chức hoàn thành 01/01 lớp nâng cao năng lực quản lý điều hành cho các học viên là đại diện các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với Chủ đề “Quản trị chuỗi cung ứng”. Kết quả, có 40 học viên tham dự, trong đó có 34 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, tổng kinh phí thực hiện là 25,6 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2017 đề ra.

         - Hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị:  Máy móc thiết bị là tài sản cố định và cũng là công cụ sản xuất giúp cho cơ sở công nghiệp nông thôn đứng vững trên thị trường. Do đó, nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành của sản phẩm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Trà Vinh kết hợp với phòng Kinh tế thành phố, thị xã và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện đã khảo sát, xây dựng và triển khai thực hiện 09 đề án hỗ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Với tổng kinh phí hỗ trợ là 750 triệu đồng thu hút đầu tư hơn 4 tỷ đồng từ Cơ sở công nghiệp nông thôn (CSCNNT), giải quyết việc làm thêm cho 43 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 3 triệu – 4,5 triệu/tháng. Qua đó, giúp CSCNNT nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Hiện các đơn vị thụ hưởng đang hoạt động ổn định, phần lớn đều nâng dần công suất sản xuất thực tế đến đạt công suất thiết kế, đảm bảo các mục tiêu mà đề án đã đề ra. Hoạt động này trong năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực quá trình duy trì và phát triển doanh nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, ổn định việc làm và cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn. Trong đó, nổi bật là 02 đề án:

        Đề án thứ 1: đề án hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất sa tế tại Hộ kinh doanh (HKD) Thành Lợi. Với các thiết bị mới này, HKD Thành Lợi đã nâng công suất sản xuất trung bình từ 20 tấn/ tháng lên 30-40 tấn/ tháng. Bên cạnh đó, HKD Thành Lợi cũng góp phần tạo thêm kênh tiêu thụ nông sản (ớt và cà), trung bình 200 – 300 tấn/năm.  

         Đề án thứ 2: đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bột nưa tại HKD Hứa Minh Hùng. Sản phẩm bột nưa là sản phẩm đặc trưng của huyện Trà Cú và sản phẩm này không xa lạ gì với người dân Trà Vinh. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm chỉ được sản xuất theo phương pháp truyền thống, chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm chưa được người tiêu dùng ngoài tỉnh biết đến do chưa có bao bì, nhãn hiệu. Thấy đươc những khó khăn đó và nhằm mục tiêu phát triển các sản phẩm truyền thống, Trung tâm Khuyến công đã làm việc với phòng kinh tế - Hạ tầng huyện Trà Cú, hỗ trợ HKD Hứa Minh Hùng trong việc đầu tư máy móc thiết bị, với đề án này, hộ đã đầu tư 01 máy nghiền nhỏ củ nưa và 01 lò sấy bột nưa. Đây là 02 thiết bị tham gia 02 công đoạn quan trọng của quá trình sản xuất bột nưa. 01 máy nghiền củ nưa có thể thay thế công suất làm việc cho 5 lao động và máy sấy bột nưa giúp cho cơ sở không phụ thuộc và thời tiết cũng như đảm bảo được an toàn thực phẩm do tránh được những vấn đề về bụi và mùi trong không khí. Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ miễn phí HKD trong việc thiết kế bao bì, nhãn hiệu và đóng gói sản phẩm. Đến nay, sản phẩm của HKD Hứa Minh Hùng đã được giới thiệu tại các thị trường ngoài tỉnh như Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Dương, …  

        Trong năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Trà Vinh đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành các hoạt động của đề án sản xuất sạch hơn năm 2017, cụ thể: (1) thành lập được tổ tư vấn sản xuất sạch hơn của tỉnh, (2) Phối hợp với đơn vị tư vấn Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao nhận thức SXSH cho các thành viên Tổ tư vấn, (3) hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH cho 03 cơ sở sản xuất công nghiệp, (4) khảo sát và lập cơ sở dữ liệu cho 04 ngành: nước đá, xay xát, chế biến nông sản, chế biến thủy sản. Tổng kinh phí thực hiện 40 triệu đồng; Hoạt động này giúp nâng cao nhận thức cũng như định hướng đầu tư áp dụng SXSH trong công nghiệp cho CSCNNT, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, giảm thiểu ô nhiểm môi trường.

        Bên cạnh đó, Nhằm thực hiện đạt hiệu quả Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Trà Vinh đã phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai đánh giá sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở sản xuất bún Hoàng Khải, Phương Trân và 01 cơ sở sản xuất hủ tíu Phan Ngọc Điền. Với tổng kinh phí thực hiện là 40,9 triệu đồng. Qua đánh giá, chuyên gia đã đưa ra các giải pháp nhằm giúp cơ sở sản xuất tiết kiệm được chi phí đầu vào, hạn chế được ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Bên cạnh đó, từ phương án chuyên gia đưa ra, Trung tâm Khuyến công đã hỗ trợ cho HKD Phan Ngọc Điền ứng dụng lò hơi trong sản xuất hủ tiếu. Đây là bước điệm để từng bước giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước hiện đại hóa trong sản xuất.    

        Đồng thời, hoạt động này đã giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của Chương trình sản xuất sạch hơn, những chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ cho doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp của tỉnh thay đổi cách nhìn về chương trình Sản xuất sạch hơn, vì chương trình này sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp cho doanh nghiệp về mặt kinh tế, xã hội và thân thiện với môi trường.

        Ngoài ra, trong năm 2017, trung tâm Khuyến công cũng đã thực hiện hoàn thành Tổ chức 02 chuyến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút 37 cơ sở công nghiệp nông thôn(CSCNNT) tham gia (Tại Cần Thơ có 18 CSCNNT, tại Thành phố HCM: 19 CSCNNT); Kết quả bước đầu có 12 hợp đồng được ký kết. Cụ thể: tại buổi liên kết với các doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ có 06 hợp đồng; trong chuyến liên kết thị trường tại Tp.HCM có 03 hợp đồng; tại buổi liên kết với Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất (SASCO), đây là thị trường cao cấp và điều kiện cũng như yêu cầu đối với sản phẩm rất cao và tỉnh Trà Vinh là tỉnh đầu tiên liên kết đưa sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào thị trường này. Bước đầu có 04 hợp đồng được ký kết giữa SASCO và CLB đặc sản của tỉnh. Bên cạnh đó còn có trên 30 biên bản ghi nhớ và cam kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp của tỉnh Trà Vinh với các doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Từ những kết quả trên cho thấy Hoạt động này giúp CSCNNT gia nhập phân khúc thị trường trung, cao cấp, mở ra hướng đổi mới trong quảng bá và xúc tiến thương mại. Đồng thời, cũng qua 02 chuyến liên kết thị trường này, các doanh nghiệp của tỉnh cũng đã học hỏi thêm về cách thiết kế bao bì, nhãn hiệu cho phù hợp với từng phân khúc thị trường và nâng cao kỹ năng giới thiệu, tiếp thị sản phẩm.

        Hoạt động hỗ trợ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn: trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công đã tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại 03 hội chợ. Cụ thể:

        - Hội chợ thương mại, triễn lãm gắn với kỹ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh năm 2017: từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, trung tâm Khuyến công đã hỗ trợ cho 200 gian hàng trưng bày của các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ thương mại, triễn lãm gắn với kỹ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh năm 2017, tổng kinh phí thực hiện là 960 triệu đồng. Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công cũng đã thực hiện tốt việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại cho 45 cơ sở công nghiệp nông thôn tại hội chợ này.

        - Hội chợ Tôn vinh hàng Việt tại thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm tâm đã trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho hơn 35 loại sản phẩm của 25 cơ sở công nghiệp nông thôn. Kết quả, các sản phẩm tham gia được người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, giá thành phù hợp và an toàn thực phẩm.

        - Hội chợ thương mại, nông nghiệp gắn với lễ hội Ok-Om-Bok năm 2017: Trung tâm đã hỗ trợ, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho 45 cơ sở công nghiệp nông thôn, gồm các nhóm hàng: thủ công mỹ nghệ, đặc sản, nông sản và một số sản phẩm đặc trưng của địa phương.

        Nhìn chung, hoạt động khuyến công trong  năm qua đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đạt được kế hoạch đề ra, các hoạt động đã dần đi vào chiều sâu và đạt được những mục tiêu thiết thực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp phải những khó khăn nhất định như:  Mức hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn còn thấp so với tổng vốn đầu tư của cơ sở dẫn đến chưa thu hút được nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia; Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa phần là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên khả năng hình thành doanh nghiệp đầu mối là rất ít, phần lớn phải tiêu thụ qua khâu trung gian, sử dụng nhiều máy móc thiết bị, công nghệ cũ do khả năng tài chính hạn chế nên chưa thể đầu tư thay thế,.Với những kết quả khích lệ từ hoạt động hỗ trợ của Trung tâm cho các cơ sở, doanh nghiệp trong năm 2017 sẽ là động lực cho Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Trà Vinh tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch 2018./.Hồng Hạnh

Lịch phát sóng ngày 09/12/2019

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên Mục: Khoa học và đời sống (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc ( Giai điệu quê hương ): Điệu buồn lý xàng xê (30’)
- 07g45, Chuyên mục: Tiếng nói từ cơ sở TXDH (PL chiều thứ chủ nhật) (10’) 
- 07g55, Sân khấu: Gái một con (1g30’)
- 11g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (PL chương trình buổi sáng từ 05g30-5g50) (20’)
- 11g50, Chuyên mục: Khoa học và đời sống (PL chương trình  buổi sáng từ 5g50-6g00 ) ( 10’)        
- 12g00, Ca nhạc thiếu nhi (15’)
-12g15, Dân ca: Còn duyên  (15’)
- 12g30, Ca cổ: Giới thiệu những giọng ca vang bóng một thời (45’)
- 13g15, Ca nhạc chọn lọc: Cho ngày đã qua (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)         20’
Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên mục: Sức khỏe cho mọi người (10’)
- 17g30, Ca cổ : Tiết mục mới thu thanh  (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Sân khấu: Dòng xoáy cuộc đời  (1g34’) 
 
 
- 05g30’, Thời sự: Đài THTV (10’)
- 05g40’, Chuyên đề: PL&CS (20’) (PL)
- 06g00’, Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) (60’)
- 07g00’, CLB: Thể thao (40’)
- 07g40’, Ca nhạc: Nắng đẹp Miền Nam (30’)
- 08g00’, Sống khỏe mỗi ngày: Dấu hiệu nhận biết viêm đại tràng co thắt (24’)
- 08g30’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 48 (44’)
- 09g15’, Ca cổ: Về Miền thương nhớ P1 (30’)
- 09g45’,  Hài kịch: Đừng cãi Ba  (13’)
- 10g00’, Thời sự Đài THTV (10’)
- 10g10’, Phim tài liệu: Loan, phượng hoàng tái sinh T1 (19’)
- 10g35’,  Sitcom: Thánh phán –T29 (10’)
- 10g45’, Thiếu nhi: Thành phố hoa và núi (18’)
- 11g10’, Chiếu phim: Cô gái trên cây Sa kê – TQ- T20 (45’)
- 12g00’, Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
-12g20’, Chiếu phim: Chung một mái nhà – HQ- T 49 (44’)
- 13g05’, Sân khấu tổng hợp (50’)
- 14g00’, Tường thuật thực tiếp: Kỳ họp lần 14 HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX
- 17g00’, Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’, Thiếu nhi: Bé đi tham quan (20’)
- 18g20’, Thời sự Quốc tế (10’)
- 18g30’, Bản tin thể thao (5’)
- 18g35’, Chuyên mục: Khuyến nông + An toàn giao thông (20’)
- 19g00’, Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’, Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g10’; Sitcom: Thánh phán- T 35 (18’)
- 20g30’, Chiếu phim: Tuổi thanh xuân của băng và lửa- TQ- T 37 (45’)
- 21g15’, Chiếu phim: Son môi hồng- HQ-T 68 (46’)
- 22g00’, Phim tài liệu: Ký sự đường Trường Sơn- T 20 (15’)
- 22g15’, Ca cổ theo yêu cầu 1 (40’)
- 23g00’, Bản tin Trà Vinh 24 giờ (10’)
- 23g10’, Câu lạc bộ thể thao (30’)
- 00g00’, Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’, Ca cổ: Về Miền thương nhớ -P1 (31’) (PL)
- 00g45’, Hài kịch: Về quê nội  (12’) (PL)
- 01g05’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Comlumbia-T 48 (45’)
- 01g50’, Phim tài liệu: Loan, phượng hoàng tái sinh- T1 (20’) PL
- 02g10’, Chiếu phim: Cô gái trên cây Sa kê – TQ- T 20 (45’)