Mỗi ngôi chùa Khmer là một điểm sáng về tinh thần đại đoàn kết

Thứ 3, 24/07/2018, 05:34 (GMT+7), lượt xem 291
(THTVO). Có thể nói, ở đồng bằng sông Cửu Long chưa có nơi nào nhiều chùa như ở vùng đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh. Với 142 ngôi chùa thì bình quân 2000 người Khmer Trà Vinh có một ngôi chùa. Chùa Khmer được xem là một tập hợp các yếu tố tạo hình độc đáo. Lịch sử còn ghi vào Năm 1964, trong bối cảnh phong trào đấu tranh của Phật giáo khắp Việt Nam lên cao, sự kỳ thị và đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngụy quyền đã kéo theo sự trỗi dậy của phong trào đòi tự do sinh hoạt Phật giáo. Tại Trà Vinh, nơi tập trung đông nhất sư sãi và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, các vị cao tăng của Phật giáo Nam tông Khmer đã thành lập tổ chức Hội đoàn kết sư sãi yêu nước để tập hợp các sư sãi, vạch rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù và kêu gọi lòng yêu nước và vận phong trào cách mạng trong quần chúng Khmer.

 

Kiến trúc một ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh

 

      Đây là tổ chức tiền thân của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ sau này. Hội đoàn kết sư sãi khu Tây Nam bộ là bộ phận nằm trong Ủy ban mặt trận giải phóng khu Tây Nam bộ thuộc Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông  Khmer, ủng hộ cách mạng, đấu tranh giành độc lập và giải phòng dân tộc. Kể từ khi được thành lập đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội đoàn kết sư sãi khu Tây Nam bộ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, vận động chức sắc, tín đồ tham gia cách mạng, nhiều sư sãi hưởng ứng lời kêu gọi của cách mạng đã cùng các tầng lớp nhân dân đấu tranh đi đến thắng lợi cuối cùng. Nhiều ngôi chùa Khmer  trở thành  di tích lịch sử, in đậm dấu ấn của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.  

      Sau khi đất nước được thống nhất, đặc biệt từ khi tỉnh Trà Vinh được tái lập vào năm 1992, Tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm thực hiệt tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh nổ lực giúp các địa phương có đông người dân tộc Khmer phát triển toàn diện, Trà Vinh tạo mọi điều kiện để đồng bào Khmer được tự do tín ngưởng, nhiều ngôi chùa Khmer được hỗ trợ trung tu sửa chữa.

      Hòa thượng Thạch Oai Phó chủ tịch Hội DKSSYN tỉnh Trà Vinh cho biết:  Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đời sống của bà con phật tử được phát triển mọi mặt từ học hành, đời sống vật chất tinh thần… đối với các chùa thời gian qua tỉnh hổ trợ một số chùa trùng tu sửa chửa. Tất cả chủ trì và sư sải ở 142 chùa khmer trong tỉnh đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

       Đặc biệt, việc Giữ gìn và phát huy có hiệu quả giá trị lịch sử - văn hóa của chùa cũng như các giá trị văn hóa phi vật thể trong hoạt động của chùa đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành hữu quan ở Trà Vinh đặc biệt quan tâm. Hiện tất cả các chùa Khmer trong tỉnh đều có đội dàn nhạc ngũ âm, đội trống Chaydam, đội bóng chuyền, đội ghe ngo, trạm truyền thanh, phòng đọc sách, trường dạy chữ tiếng dân tộc Khmer.

 

 

 

Biểu diễn nghệ thuật dân tộc Khmer.

 

       Đã có 03 di sản văn hóa phi vật thể của Đồng bào Khmer Trà Vinh được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp tỉnh và di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc cấp quốc gia.

       Sư cả Chùa Bảy Sào huyện Trà Cú nói: Chúng tôi rất tự hào vì được Đảng và Nhà nước quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bản thân sư cũng cùng Ban quản trị chùa cố gắng cùng với Nhà nước tiếp tục giữ gìn để giáo dục truyền thống…

       Với người Khmer, ngôi chùa là bộ mặt văn hóa của toàn phum sóc. Mỗi ngôi chùa là một di tích văn hóa, lịch sử và kiến trúc. Đó là nơi lưu giữ và phổ biến kinh sách Phật giáo cũng như các tác phẩm văn học, nghệ thuật; là trung tâm đào tạo giáo lý và chữ Pali cho các sư sãi, dạy chữ Khmer cho con em trong phum sóc; là trung tâm sinh hoạt văn hóa xã hội gắn với tập tục, nơi hoạt động văn nghệ thể thao truyền thống và phổ biến thông tin của cộng đồng.

          Chính vì vậy, Chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trường học, nơi vui chơi, giải trí, thưởng thức và sáng tạo các giá trị văn hóa của người dân Khmer. Thanh niên Khmer vào chùa để tu học và rèn đạo đức, nhân phẩm, học tập khoa học kỹ thuật, cách sống, cách ứng xử với gia đình, xã hội. Sư sãi sinh hoạt tại chùa là những trí thức tiêu biểu của xã hội Khmer truyền thống.

       Ngày nay, trong quá trình đổi mới, hội nhập khu vực và thế giới, sự giao lưu và tiếp biến văn hóa với bên ngoài ngày càng rộng lớn thì chùa Khmer vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với đời sống của người Khmer Nam bộ, nó vẫn còn có những giá trị thiết thực, đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội của người Khmer.

       Hầu hết các vị sư Khmer đều tham gia vào Hội đoàn kết sư sải yêu nước các cấp. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước đã thể hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, vận động bà con dân tộc Khmer tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, qua đó, các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa và bà con Phật tử Khmer ngày càng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực vận động sư sãi, tín đồ tham gia có hiệu quả vào các phong trào như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo” để  mỗi ngôi chùa Khmer là một điểm sáng về tinh thần đại đoàn kết.

       Đến nay có 89,77% hộ gia đình Khmer được công nhận là gia đình văn hóa; 93,01% ấp, khóm  có đông người Khmer được  công nhận là ấp khóm văn hóa; 79,87% cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng văn minh, 35,7% xã, phường, thị trấn văn hóa; 10 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer đạt chuẩn xã nông thôn mới. Ở đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào Khmer cơ bản ổn định, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc được giữ vững.

     


Hữu Nghĩa
 

Lịch phát sóng ngày 22/07/2019

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên Mục: Đảng trong cuộc sống (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc ( Giai điệu quê hương ): Ngày lá đơm bông (30’)
- 07g45, Chuyên mục: Tiếng nói từ cơ sở Cầu Kè  (PL chiều thứ chủ nhật) (10’)
- 07g55, Sân khấu: Cuối cùng tình vẫn đẹp (90’)
- 11g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (PL chương trình buổi sáng từ 05g30-5g50) (20’)
- 11g50, Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống (PL chương trình  buổi sáng từ 5g50-6g00 ) ( 10’)       
- 12g00, Ca nhạc thiếu nhi (15’)
- 12g15, Dân ca: Thao thức bóng quê  (15’)
- 12g30, Ca cổ: Giới thiệu những giọng ca vang bóng một thời  (PL) (45’)
- 13g15, Ca nhạc chọn lọc: Gửi người tôi yêu (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)         20’
  Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên mục: Sức khỏe cho mọi người (10’)
- 17g30, Ca cổ : Tiết mục mới thu thanh  (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Sân khấu: Dập tắt lửa lòng  (90’)
 

- 05g30’,    Thời sự: Đài THTV (10’)
- 05g40’,    Chuyên mục: PL&CS + BHXH (20’) (PL)
- 06g00’,    Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) (60’)
- 07g00’,    CLB: Thể thao (40’)
- 07g40’,    Ca nhạc: Miền tây quê tôi (30’)
- 08g00’,    Sống khỏe mỗi ngày: Điều trị đau lưng bằng y học cổ truyền (21’)
- 08g30’,    Chiếu phim: Huế mùa mai đỏ- VN-T6  (44’59)
- 09g15’,    Ca cổ: Lửa gốm (27’)
- 09g40’,    Hài kịch: Tiểu quý tử (18’)
- 10g00’,    Phim tài liệu: Quân đoàn 4 binh đoàn Cửu Long anh hùng- T 1 (20’)
- 10g20’,    Thiếu nhi: Những ngôi sao nhỏ (21’)
- 10g40’,    Ca nhạc: Vì em nhớ anh (30’)
- 11g10’,    Chiếu phim: Phụ nữ đào hoa- ĐL-T 18 (44’19)
        - Thông tin dịch vụ giải trí                     5’
- 12g00’,    Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
- 12g20’,    Chiếu phim: Điệp vụ chân dài – TL-T 29 (45’49)
- 13g10’,    Chương trình Sân khấu tổng hợp (48’)
- 14g00’,    Chiếu phim: Son môi hồng – HQ-T 95 (45’43)
- 14g45’,    Hành trình văn hóa: (15’)(PL)
- 15g00’,    Chuyên mục:  PL&CS + BHXH (20’) (PL)
        - Thông tin dịch vụ giải trí (5’)
        - Ca nhạc sáng + ca nhạc 16h (PL)
- 16g00’,     Chiếu phim: Vẫn cứ thích em- TQ-T 6 (45’54)
- 16g50’,    Ca nhạc chọn lọc (15’)
- 17g00’,    Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’,    Thiếu nhi: Chim ơi bay đi  (20’36)
- 18g20’,    Thời sự: Quốc tế (10’)
- 18g30’,    Bản tin: Thể thao (05’)
- 18g35’,    Chuyên mục: Khuyến nông (10’)
                ATGT (10’)
- 19g00’,    Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’,    Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g25’,    Chiếu phim: Chuộc lại lỗi lầm- ĐL- T 1 (42’43)
- 21g15’,    Chiếu phim: Ánh dương tình yêu- TL-T 41 (45’46)
- 22g00’,    Ca cổ theo yêu cầu 1 (45’)
- 22g45’,    Khám phá thế giới: Bí ẩn về trí nhớ - T1 (27’)
- 23g10’,    CLB thể thao (30’)
        - Thông tin dịch vụ giải trí (5’)
        - Ca nhạc sáng (PL)
- 00g00’,    Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’,    Ca cổ: Lửa gốm (27’) (PL)
- 00g45’,    Hài kịch: Tiểu quý tử (18’) ( PL)
- 01g05’,    Chiếu phim: Huế mùa mai đỏ- VN-T6  (44’59) (PL)
- 01g55’,    Phim tài liệu: Quân đoàn 4 binh đoàn Cửu Long anh hùng- T 1 (20’) (PL)
- 02g15’,    Chiếu phim: Phụ nữ đào hoa- ĐL-T 18 (44’19) (PL)