Trà Vinh sau 4 năm thực hiện Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

Thứ 3, 14/08/2018, 09:50 (GMT+7), lượt xem 338
(THTVO). Tỉnh Trà Vinh có trên 1 triệu dân, trong này có 30% là người dân tộc Khmer. Mặc dù tình hình kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua công tác an sinh xã hội luôn được cấp ủy, Chính quyền ở Trà Vinh đặc biệt quan tâm, nhất là chăm lo, tạo điều kiện tối đa cho nhóm đối tượng yếu thế, xây dựng cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Sô hóa công tác quản lý đối tượng hưởng chính sách xã hội

          Từ ngày 1 tháng 07 năm 2015, tỉnh Trà Vinh là một trong 4 tỉnh của cả nước, được chọn thực hiện thí điểm dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, đã tạo được một hê thống cung cấp trợ giúp xã hội khoa học và hiệu quả hơn và giúp giảm nghèo bền vững.

           Trước hết là Xây dựng  được một hệ thống quản lý và triển khai hiện đại hóa các chương trình trợ giúp xã hội nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân và góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 15 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 một số vấn đề về  chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.  

           Ông Từ Minh Điền Phó giám đốc Ban quản lý dự án Tăng cường trợ giúp xã hội việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết: Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Trà Vinh được UBND tỉnh, Sở Lao động –TBXH quan tâm và tạo điều kiện cho Dự án hoạt động có hiệu quả. Dự án được UBND tỉnh cho phép thành lập Ban chỉ đạo gồm 09 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và Ban quản lý dự án gồm 31 thành viên, do Phó Giám đốc Sở làm Giám đốc Dự án.

            Dự án Trung ương quan tâm bố trí 04 tư vấn, điều phối đang làm việc tại Văn phòng Ban QLDA tỉnh Trà Vinh và hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dự án.

           Ngoài ra, Toàn tỉnh có 816 cộng tác viên làm việc cho dự án tại các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh. 

           BQL Dự án tỉnh cũng đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Dự án và Quy chế làm việc của Ban Quản lý Dự án, làm cơ sở quản lý tốt Dự án.

           Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội để phục vụ các chính sách, chương trình trợ giúp xã hội thông qua một hệ thống Thông tin Quản lý  có tên là Mis POSASoft hiện đại để triển khai chính sách, hỗ trợ cho công tác báo cáo, giám sát, đánh giá, và xây dựng chính sách mới.

           Ông Từ Minh Điền Phó giám đốc Ban quản lý dự án Tăng cường trợ giúp xã hội việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết thêm: Với sự hỗ trợ của Dự án Trung ương, hỗ trợ cho tỉnh phần mềm POSASoft hoạt động đầy đủ các tính năng, phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý đối tượng thuộc lĩnh vực Bảo trợ Xã hội và Giảm nghèo của tỉnh và cán bộ phụ trách tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện được đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng và cập nhật dữ liệu vào hệ thống. 

          Các thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội tại 9 huyện, thị xã, thành phố được tích hợp lên phần mềm. Cơ sở dữ liệu phục vụ tốt công tác chi trả hàng tháng, công tác theo dõi và quản lý đối tượng, trích xuất các báo cáo, đảm bảo cập nhật kịp thời và chính xác.

           Hệ thống Mis Posasoft hỗ trợ hiệu quả quá trình theo dõi và quản lý đối tượng thông qua cơ sở dữ liệu. Cụ thể là giúp thao tác nhanh khi cập nhật tăng giảm đối tượng, cho phép chiết xuất các báo cáo với các số liệu theo yêu cầu, đảm bảo tính chính xác và cập nhật của dữ liệu. Các bên được phân quyền có thể theo dõi số lượng đối tượng trên địa bàn tỉnh một cách nhanh chóng.

        Người sử dụng có những phản hồi tích cực trong quá trình sử dụng hệ thống MIS Posasoft vào việc theo dõi và quản lý đối tượng.
 
 
Người cao tuổi nhận trợ cấp.
 
          Ngoài các đối tượng được nhận trợ cấp của Nhà nước trước đây, như Trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ;  hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ , hỗ trợ học sinh Trung học phổ thông là người dân tộc tiểu số, người Kinh thuộc hộ nghèo ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo Quyết định 12/2013/QĐ-CP của Chính phủ; Trợ cấp tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì thực hiện dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam  còn có thêm 4 đối tượng mới được hỗ trợ là Phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo; Trẻ em từ 0 đến dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo và Trẻ em từ 03 đến dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo hiện không đi học.
 
          Như vậy, khi thực hiện dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam , tỉnh Trà Vinh có thêm  2.742 người được hỗ trợ, nâng tổng số đối tượng được hỗ trợ chính sách trong gói trợ giúp xã hội hàng tháng là 74.600 người. Tổng số tiền chi trả bình quân khoảng 15 tỷ đồng/tháng.
          Chị Thạch Thị Phương một đối tượng thụ hưởng cho biết: Bây giờ tôi thấy tiện lắm thứ nhất lãnh một lần không mất nhiều thời gian đi lại, cái nữa lãnh trọn một lần được số tiền kha khá mình có có thể mua sắm được thứ gì đó phục vụ cho gia đình.
          Tìm hiểu thực tế công tác chi trả trợ cấp xã hội tại nhiều địa phương trong tỉnh Trà Vinh  cho thấy, một trong những nội dung quan trọng của Dự án là thực hiện tích hợp các chính sách trợ giúp xã hội hiện hành trong Gói trợ cấp hộ gia đình để mang lại tiện ích cho người dân.
          Được biết, từ giữa  năm 2015, Bộ LĐ-TB&XH và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ chi trả “Gói trợ cấp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình” qua bưu điện trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”.
         Theo đó, Bưu điện các cấp thực hiện chi trả bằng tiền mặt gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình và thù lao hằng tháng cho cộng tác viên xã hội.
          Một cán bộ Thương binh xã hội Xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần cho biết:  Trước đây công tác chi trả trợ cấp do cán bộ thương binh xã đảm trách nên cùng các công tác thương binh xã hội khác công việc rất nhiều . Bây giờ công tác chi trả trợ cấp do cán bộ bưu điên xã đảm trách nên cán bộ thương binh xã có thời gian tập trung vào các công tác thương binh xã hội khác đạt hiệu quả cao hơn.
          Ông Huỳnh Văn Ấu, Phó Phòng Thương binh xã hội huyện Tiểu Cần cho biết: khi thực hiện dự án như Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam thời gian qua, đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội MIS Posasoft để quản lý thông tin, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội ở địa phương được nhanh, ít tốn nhân lực. Việc cập nhật thông tin, quản lý đối tượng thông qua việc chi trả qua hệ thống bưu điện cho nên giảm áp lực công việc cho cán bộ thương binh xã hội cơ sở…
          Bà Trần Thị Thu Hiền, nhân viên Bưu điện Tiểu Cần chia sẻ: Khi đảm nhiệm công tác chi trả tiền trợ cấp xã hội, bưu điện Tiểu Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi và kịp thời nhất cho đối tượng như bố trí các điểm chi trả tại Bưu điện văn  xã, và tổ chức điểm chi trả tại trụ sở BND ấp. Bưu điện thực hiện chi trả theo lịch cụ thể tại từng điểm chi trả, sau đó nếu đối tượng thụ hưởng chưa đến nhận, nhân viên chi trả của hệ thống bưu điện sẽ đến tận nơi ở của đối tượng để cấp phát và tìm hiểu nguyên nhân đối tượng chậm lãnh. 
          Ông Từ Minh Điền Phó giám đốc Ban quản lý dự án Tăng cường trợ giúp xã hội việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết thêm: Ban QLDA tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Bưu điện tỉnh trong việc tổ chức tốt hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chi trả tại cơ sở. Bước đầu Bưu điện chỉ có 106 điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn nhưng đến nay đã lên đến 343 điểm chi trả, do có mở rộng đến ấp, khóm. 
          Ngoài việc chi trả tại Bưu điện xã và trụ sở Ban Nhân Dân ấp, khóm, Bưu điện cũng thực hiện chi trả tại nhà cho đại diện những hộ gia đình không có điều kiện đến Bưu điện cấp xã, đặc biệt là những đối tượng cao tuổi, khuyết tật.
          Việc chi trả “Gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình” qua bưu điện, không chỉ tận dụng lợi thế về mạng lưới điểm phục vụ, chất lượng dịch vụ của bưu điện, đảm bảo thuận tiện, nhận đúng, nhận đủ số tiền, đúng thời gian quy định… mà còn góp phần đảm bảo sự minh bạch giữa công tác quản lý và chi trả các chính sách trợ cấp xã hội, đảm bảo an toàn nguồn tiền cũng như công tác thanh quyết toán.
         Tuy nhiên Trà Vinh là tỉnh đồng bằng ven biển, địa hình sông ngồi chằng chịt, nhiều xã địa bàn rộng, có nhiều cồn, cù lao, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Việc tiếp cận, chi trả kịp thời cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đòi hỏi có sự nhiệt tâm và nổ lực không nhỏ của đội ngũ nhân viên bưu điện làm công tác chi trả.
         Qua khảo sát mức độ hài lòng năm 2017, trên 97% số  đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội trong tỉnh Trà Vinh được hỏi hài lòng với phương thức chi trả hiện nay của dự án.
         Theo Ban quản lý dự án Tăng cường Trợ giúp xã hội Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, sau 4 năm thực hiện thành công trên 95%. Trong đó, Các hoạt động truyền thông của dự án đóng vai trò tích cực trong việc đưa thông tin về dự án đến với người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt là về phương thức chi trả mới và chương trình “Tạo cơ hội” của dự án. 
          Đội ngũ cộng tác viên đã tham gia tích cực, phối hợp với ngành lao động, cơ quan chi trả thực hiện tốt vai trò tại ấp/khóm. Toàn tỉnh hiện có 816 cộng tác viên ấp, khóm tham gia tuyên truyền, tư vấn giới thiệu dự án và là cầu nối quan trọng đến cán bộ lao động thương binh xã hội cấp xã trong việc thông tin cắt giảm đối tượng và giám sát công tác chi trả. Trong thời gian qua, lực lượng cộng tác viên  đã hướng dẫn cho khoảng 8.450 đối tượng đăng ký tham gia hưởng chế độ của dự án.  Đồng thời Đội ngũ cộng tác viên cũng kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tại địa phương thông qua đường dây tư vấn và văn phòng Ban quản lý dư án tỉnh để được giải đáp, tháo gỡ.
          Với 3 hợp phần chính bao gồm: Hỗ trợ tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội và giảm nghèo; Hỗ trợ chương trình Trợ giúp xã hội hợp nhất; Quản lý dự án, Dự án Tăng cường Trợ giúp xã hội Việt Nam được triển khai trong 4 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực  là bộ cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, an sinh xã hội. Mô hình hệ thống chi trả trợ giúp xã hội thông qua bưu điện và hệ thống quản lý của dự án, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.
          Ông Từ Minh Điền Phó giám đốc Ban quản lý dự án Tăng cường trợ giúp xã hội việt Nam tỉnh Trà Vinh nói về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:
         1. Tiếp tục hướng dẫn Phòng Lao động –TBXH các huyện, thị xã, thành phố sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu trên hệ thống Mis Posasoft để cập nhật danh sách đối tượng và chiết xuất danh sách chi trả hàng tháng; đồng thời theo dõi, báo cáo quản lý đối tượng trên hệ thống phần mềm quản lý đối tượng.
          2. Xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục duy trì hợp đồng chi trả chính sách trợ giúp xã hội với cơ quan Bưu điện bằng nguồn kinh phí địa phương sau khi kết thúc hợp phần 2 về gói chi trả hợp nhất hộ gia đình vào ngày 30/6/2018 sắp tới.
          Như vậy từ đây, mặt dù dự án kết thúc nhưng Trà Vinh  sẽ  thu gọn chính sách thành gói trợ giúp gia đình; tách rõ chức năng xây dựng chính sách và hổ trợ thu nhập cho các đối tượng trợ giúp xã hội căn cứ vào mức sống tối thiểu và chức năng cung cấp các dịch vụ về An Sinh Xã hội, Y tế, Giáo dục. Xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về đối tượng trợ giúp xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo có mã định danh duy nhất dùng chung cho các chính sách xã hội, đảm bảo tính minh bạch của thông tin. Sử dụng một phần mềm quản lý thống nhất từ cấp huyện, tỉnh và trung ương; Xây dung một hệ thống thông tin quản lý hiện đại nhằm thực hiện chi trả kịp thời, hổ trợ quản lý biến động về người hưởng lợi nhằm tránh đưa nhằm hoặc bỏ sót đối tượng; theo dõi được dòng tài chính và kết quả chi trả định kỳ; chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp và bản thân người hưởng lợi; hỗ trợ cho công tác giám sát, đánh giá, báo cáo và ban hành, sửa đổi chính sách; hổ trợ tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự minh bạch của chính sách. Đổi mới công tác chi trả, tách chức năng quản lý đối tượng khỏi chức năng chi trả; sử dụng cơ quan chi trả chuyên nghiệp, chi trả một lần/tháng gói trợ cấp đúng thời hạn; kết hợp chi trả tại một điểm tập trung và chi trả tận nhà cho những đối tượng gặp khó khăn đi lại; Phát triển đội ngũ cộng tác viên nhằm hổ trợ các hộ gia đình nghèo sử dụng có hiệu quả gói trợ giúp, ưu tiên đầu tư cho giáo dục và y tế cho trẻ em nhằm giảm nghèo bền vững trong tương lai. Tạo kênh kết nối giữa cơ quan quản lý, triển khai chính sách với các đối tượng thụ hưởng, tăng cường vai trò quản lý và hổ trợ đối tượng của các cán bộ cơ sở.
        Đây là cơ sở  để Trà Vinh cùng cả nước thực hiện  một hệ thống quản lý và triển khai hiện đại các chương trình trợ giúp xã hội nhằm hướng đến đãm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân và góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.Thực hiện tốt  Nghị quyết số 15 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 một số vấn đề về  chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Với mục tiêu mà tỉnh Trà Vinh đề ra là 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 50% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó tối thiểu 10% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện.
 
 
                Hữu Nghĩa

Lịch phát sóng ngày 09/12/2019

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên Mục: Khoa học và đời sống (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc ( Giai điệu quê hương ): Điệu buồn lý xàng xê (30’)
- 07g45, Chuyên mục: Tiếng nói từ cơ sở TXDH (PL chiều thứ chủ nhật) (10’) 
- 07g55, Sân khấu: Gái một con (1g30’)
- 11g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (PL chương trình buổi sáng từ 05g30-5g50) (20’)
- 11g50, Chuyên mục: Khoa học và đời sống (PL chương trình  buổi sáng từ 5g50-6g00 ) ( 10’)        
- 12g00, Ca nhạc thiếu nhi (15’)
-12g15, Dân ca: Còn duyên  (15’)
- 12g30, Ca cổ: Giới thiệu những giọng ca vang bóng một thời (45’)
- 13g15, Ca nhạc chọn lọc: Cho ngày đã qua (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)         20’
Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên mục: Sức khỏe cho mọi người (10’)
- 17g30, Ca cổ : Tiết mục mới thu thanh  (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Sân khấu: Dòng xoáy cuộc đời  (1g34’) 
 
 
- 05g30’, Thời sự: Đài THTV (10’)
- 05g40’, Chuyên đề: PL&CS (20’) (PL)
- 06g00’, Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) (60’)
- 07g00’, CLB: Thể thao (40’)
- 07g40’, Ca nhạc: Nắng đẹp Miền Nam (30’)
- 08g00’, Sống khỏe mỗi ngày: Dấu hiệu nhận biết viêm đại tràng co thắt (24’)
- 08g30’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 48 (44’)
- 09g15’, Ca cổ: Về Miền thương nhớ P1 (30’)
- 09g45’,  Hài kịch: Đừng cãi Ba  (13’)
- 10g00’, Thời sự Đài THTV (10’)
- 10g10’, Phim tài liệu: Loan, phượng hoàng tái sinh T1 (19’)
- 10g35’,  Sitcom: Thánh phán –T29 (10’)
- 10g45’, Thiếu nhi: Thành phố hoa và núi (18’)
- 11g10’, Chiếu phim: Cô gái trên cây Sa kê – TQ- T20 (45’)
- 12g00’, Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
-12g20’, Chiếu phim: Chung một mái nhà – HQ- T 49 (44’)
- 13g05’, Sân khấu tổng hợp (50’)
- 14g00’, Tường thuật thực tiếp: Kỳ họp lần 14 HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX
- 17g00’, Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’, Thiếu nhi: Bé đi tham quan (20’)
- 18g20’, Thời sự Quốc tế (10’)
- 18g30’, Bản tin thể thao (5’)
- 18g35’, Chuyên mục: Khuyến nông + An toàn giao thông (20’)
- 19g00’, Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’, Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g10’; Sitcom: Thánh phán- T 35 (18’)
- 20g30’, Chiếu phim: Tuổi thanh xuân của băng và lửa- TQ- T 37 (45’)
- 21g15’, Chiếu phim: Son môi hồng- HQ-T 68 (46’)
- 22g00’, Phim tài liệu: Ký sự đường Trường Sơn- T 20 (15’)
- 22g15’, Ca cổ theo yêu cầu 1 (40’)
- 23g00’, Bản tin Trà Vinh 24 giờ (10’)
- 23g10’, Câu lạc bộ thể thao (30’)
- 00g00’, Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’, Ca cổ: Về Miền thương nhớ -P1 (31’) (PL)
- 00g45’, Hài kịch: Về quê nội  (12’) (PL)
- 01g05’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Comlumbia-T 48 (45’)
- 01g50’, Phim tài liệu: Loan, phượng hoàng tái sinh- T1 (20’) PL
- 02g10’, Chiếu phim: Cô gái trên cây Sa kê – TQ- T 20 (45’)