Ghi nhận qua hoạt động tuyên truyền tri thức về: Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở Trà Vinh

Thứ 3, 21/08/2018, 10:32 (GMT+7), lượt xem 413
(THTVO). Dự án AMD Trà Vinh do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế IFAD tài trợ với thời gian thực hiện 6 năm, từ năm 2014 đến năm 2020. Mục tiêu tổng thể của dự án là nhằm cải thiện sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi. Mục tiêu cụ thể là tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng và các cơ quan liên quan nhằm giúp họ ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.

 

Hệ thống tưới phun trong trồng rau.

      Dự án được triển khai trên địa bàn 30 xã 07 huyện của tỉnh với tổng kinh phí là 521 tỷ đồng, trong đó vốn IFAD 360 tỷ đồng gồm vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại, vốn đối ứng của Chính phủ là 79,5 tỷ đồng và đóng góp của người hưởng lợi là 81,5 tỷ đồng.

      Qua 04 năm triển khai thực hiện, tháng 11 năm 2017, Nhà tài trợ tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án. Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án trong thời gian qua, khả năng hoàn thành các mục tiêu dự án vào cuối kỳ, tuy nhiên trong quá trình thực địa tại các địa phương đoàn nhận thấy rằng nhận thức của các đối tác và người hưởng lợi về dự án, năng lực thích ứng và các tiếp cận của dự án vẫn còn thấp. Các đối tác dự án, đặc biệt tại cấp huyện, vẫn còn khó khăn trong xây dựng kế hoạch hành động xuyên suốt cho các hoạt động phụ trách vì thiếu kiến thức và thông tin về các công cụ dự án và các nguồn tài chính thông qua các công cụ hỗ trợ của dự án. Một số hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất tính thích ứng với BĐKH còn hạn chế, trong phạm vi ngắn hạn.

      Từ những phát hiện đó, thực hiện hành động đồng thuận với đoàn và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và quảng bá tri thức sau đánh giá giữa kỳ dự án ở tỉnh và 07 huyện. Nội dung tuyên truyền chủ yếu xoay quanh các nguồn quỹ đầu tư chính của dự án như quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển (WDAF), quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn (CIF), quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với BĐKH (CCA) và quỹ hợp tác công - tư (PPP).

      Ông Nguyễn Văn Ngà, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang, Trưởng Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện về kế hoạch tuyên tuyền của huyện mong muốn rằng: tất cả cán bộ công tác ở xã là thành viên tiếp cận được dự án cải thiện điều kiện sinh kế cho người dân, làm sao cho đến khi kết thúc dự án phải đạt được những mục tiêu của dự án đã đề ra. Nhất là người dân tộc thiểu số có được việc làm thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay và mục tiêu quan trọng hơn là xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

 

 

 

Tập huấn làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi.

 

      Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh được đánh giá là mang lại hiệu quả thiết thực cho nhóm đối tượng mục tiêu quan trọng của dự án, đó là phụ nữ nghèo nông thôn và có tiến độ thực hiện tương đối tốt. Đến nay Quỹ đã phát triển ra ngoài vùng dự án. Mục tiêu của Quỹ là thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, tạo việc làm và tăng thu nhập thông qua các hoạt động tiếp cận nguồn vốn, lồng ghép với hỗ trợ kỹ thuật và liên kết thị trường giúp cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

      Trong 3 năm hoạt động, Quỹ đã phát triển được 8.193 thành viên với doanh số phát vay trên 91 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tham gia đạt 29%. Chỉ số tự vững về hoạt động và tài chính của Quỹ tương ứng là 107% và 93%.

       Trong thời gian tới, Quỹ dự kiến sẽ không mở rộng địa bàn hoạt động mà tập trung phục vụ cho đối tượng mục tiêu trên địa bàn 67 xã, thị trấn đã triển khai từ năm 2015-2017, đặt biệt là hộ nghèo, cận nghèo tại 30 xã dự án AMD. Đối tượng phục vụ không chỉ có hộ nghèo mà còn có các thành viên đã thoát nghèo có thu nhập cao hơn nhờ các hoạt động kinh doanh nhỏ. Bên cạnh đó, Quỹ còn phối hợp với Quỹ đồng tài trợ của dự án AMD để đầu tư cho các thành viên thực hiện mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hạn chế rủi ro và mang lại hiệu quả cao. Song song đó, Quỹ sẽ thực hiện đa dạng các sản phẩm vay và phương thức trả nợ phù hợp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của thành viên, đặc biệt chị em là hộ nghèo, cận nghèo thuộc 30 xã dự án AMD. Phấn đấu đến năm 2020, Quỹ sẽ hoàn thành các thủ tục để chuyển đổi lên tổ chức tài chính vi mô.  

         Nguồn quỹ thứ hai của dự án là Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn (gọi tắt là CIF). Mặc dù dự án AMD được thiết kế không đặt trọng tâm vào xây dựng “phần cứng”, các công trình dự án đầu tư chỉ ở quy mô nhỏ nhưng lại đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân nông thôn, góp phần giảm chi phí sản xuất cho các chuỗi giá trị ngành hàng của địa phương, từ đó làm tăng giá trị cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, giảm thiểu rủi ro do tác động của BĐKH.

        Đến cuối năm 2017, dự án đã đầu tư xây dựng 88 công trình gồm 23 đường đal, 59 đường nhựa, 01 đường đắp cát và 05 công trình điện với tổng kinh phí gần 83 tỷ đồng và bước đầu cho thấy các công trình đã phát huy hiệu quả đầu tư. Trong năm 2018, dự án tiếp tục đầu tư 26 công trình gồm 07 đường đal, 16 đường nhựa, 02 cầu bê tông cốt thép và 01 công trình điện với tổng kinh phí đầu tư dự kiến trên 37 tỷ đồng. Với số vốn còn lại, năm 2019 dự án sẽ tiếp tục đầu tư công trình trên địa bàn các xã căn cứ vào tính cấp thiết, số vốn và khả năng thực hiện của địa phương.

         Ông Lâm Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Long Khánh, huyện Duyên Hải chia sẻ: Với kinh phí đầu tư gần 4 tỷ đồng, trong đó người dân khu vực hưởng lợi đóng góp trên 500 triệu đồng, xã đã được đầu tư xây mới những con đường nối liền các khu vực,các khu dân cư,… Dự án đã góp phần tạo thêm việc làm cho người nghèo, đặc biệt ưu tiên cho những hộ mà chủ hộ là nữ được hưởng lợi trực tiếp. góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương, nhất là hộ người dân tộc khmer.

       Trong các nguồn quỹ của dự án, nguồn quỹ được nhà tài trợ quan tâm nhất và được đánh giá là mang lại lợi ích thiết thực và trực tiếp nhất cho người hưởng lợi là Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với BĐKH hay gọi tắt là Quỹ CCA. Đối tượng mục tiêu của quỹ là hộ nghèo, cận nghèo, hộ/cơ sở sản xuất kinh doanh, nhóm cộng đồng cùng mục tiêu, tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định 151/CP và hợp tác xã trên địa bàn xã dự án. Trong đó, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn (thoát nghèo chưa bền vững), những hộ do nữ làm chủ, hộ Khmer thuộc đối tượng ưu tiên. Các hộ sản xuất/kinh doanh khá giả hay giàu có đều có thể tham gia vào CCA với điều kiện phải chứng minh được rằng việc sản xuất/kinh doanh của mình đem đến lợi ích cho hộ nghèo, cận nghèo.

         Quỹ CCA đầu tư cho các mô hình trên cả 03 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Qua hơn 03 năm triển khai, đã có 535 Kế hoạch SXKD được phê duyệt cấp vốn với trên 3.100 người hưởng lợi, trong đó trên 2.200 hộ nghèo/cận nghèo, trên 1.500 hộ do phụ nữ làm chủ hộ và trên 1.600 người dân tộc Khmer. Tổng vốn đầu tư gần 98 tỷ đồng, trong đó vốn dự án gần 44 tỷ đồng, đối ứng của hộ, tổ, nhóm 54 tỷ đồng. Nhiều mô hình sinh kế được quỹ đầu tư được đánh giá là thành công và có tính thích ứng cao và được triển khai nhân rộng.

        Bà Quách Thị Út, Tổ hợp tác trồng rau ăn lá của ấp Phố, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú đã nhận được sự đầu tư từ hai nguồn vốn của dự án, đó là vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và Quỹ CCA để thực hiện mô hình trồng màu tưới tiết kiệm nước và được huyện đầu tư nhà lưới để phát triển mô hình, Bà nói: Được dự án đầu tư vốn và hổ trợ kỹ thuật, được cán bộ dự án phân tích thiệt hơn, nên tổ chúng tôi an tâm và nhất trí làm theo. Kết quả trồng rau sử dụng phân vi sinh nên cho ra sản phẩm sạch, được người tiêu dùng tin tưởng tiêu thụ, do đó uy tín của tổ trồng rau được lan xa, người trồng rau của tổ được hưởng lợi nhiều hơn.

       Còn bà Thạch Thị Phỉ - đại diện nhóm cộng đồng cùng mục tiêu nuôi gà tại ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè cho rằng: Khi tiếp cận được dự án, được hỗ trợ về kỹ thuật nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học, quản lý thức ăn theo phương pháp mới cho nên trong chăn nuôi đạt kết quả tốt hơn so với cách nuôi trước đây. Đặc biệt là vấn đề môi trường đã được xử lý, sức khỏe vật nuôi được đảm bảo và kết quả cho lợi nhuận cao hơn.

      Dựa trên những kết quả đạt được đó, năm 2018 Quỹ CCA tiếp tục đầu tư cho khoảng 1.400 hộ và 168 tổ hợp tác với số tiền giải ngân dự kiến là 35 tỷ đồng, trong đó dự án AMD 17,5 tỷ đồng và đối ứng của người hưởng lợi là 17,5 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có 5.700 hộ hưởng lợi từ Quỹ CCA với 620 tổ/nhóm và 197 hộ được đầu tư từ 30 mô hình và gói canh tác. Ước tổng giải ngân đạt 161 tỷ đồng. Sau khi dự án kết thúc, các kết quả thực hiện từ Quỹ này sẽ được bàn giao lại cho các cơ quan ban ngành liên quan như Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên minh HTX, UBND huyện, xã….

      Nguồn quỹ cuối cùng là Quỹ hợp tác công - tư, gọi tắt là Quỹ PPP được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển chuỗi giá trị, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông hộ tại các xã dự án AMD. Cụ thể là cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ phát triển kinh doanh, mở rộng qui mô sản xuất, từ đó tăng cường mối liên kết với hộ dân, tạo thêm việc làm mới và tăng thêm thu nhập cho lao động cũ.

      Đến nay, Quỹ đã cấp vốn cho 12 tiểu dự án với các đối tượng là hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX, công ty, doanh nghiệp tư nhân với nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau. Tổng vốn đầu tư là 46,8 tỷ đồng, trong đó dự án AMD tài trợ 9,8 tỷ đồng, đối ứng của đơn vị nhận tài trợ là 37 tỷ đồng. Qua các tiểu dự án được tài trợ có trên 2.500 hộ hưởng lợi, trên 2.000 hộ được liên kết đầu vào, bao tiêu đầu ra và có 196 hộ được cấp tín dụng không lãi suất.

      Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Út Mừng ở ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long nói về hoạt động của Công ty cũng như hiệu quả của tiểu dự án “Mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm từ tơ xơ dừa” đã được dự án AMD Trà Vinh đầu tư: Cái lợi ích trước hết là nhiều người có được việc làm, hiện tại là 50 hộ có việc làm tại nhà, còn tại công ty có thêm 80 lao động được tuyển thêm. Thông qua dự án, sản phẩm của Công ty được xuất khẩu trực tiếp sang Hàn Quốc, mình cám ơn dự án rất nhiều, nhờ dự án mà khách hàng tiềm đến nhiều hơn, mình đang mở rộng thêm qui mô sản xuất.

      Với 25 đơn vị tiềm năng đủ điều kiện tiếp cận Quỹ PPP, hi vọng trong năm 2018 sẽ có 10 đến 15 đơn vị nhận được tài trợ từ dự án với số tiền ước giải ngân là 10 tỷ đồng. Và năm 2019 sẽ tiếp tục có 5-8 tiểu dự án được tài trợ với số tiền 6,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch này, dự án sẽ giải ngân hết số tiền được phân bổ cho Quỹ PPP là 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, để các tiểu dự án được tài trợ phát triển bền vững, Sở Công thương cần tiếp tục theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ từ nguồn vốn PPP và gắn kết với các hoạt động xúc tiến thương mại của Sở. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ và tạo điều kiện kinh doanh bền vững cho các doanh nghiệp theo các chuỗi giá trị.

      Cũng từ hội nghị lần này, Ban Điều phối dự án AMD muốn chuyển tải các thông tin cơ bản về dự án, kết quả thực hiện dự án sau đánh giá giữa kỳ và kế hoạch kết thúc dự án; tuyên truyền, giới thiệu những kết quả của dự án, chia sẻ kinh nghiệm và mô hình thành công để nhân rộng trong và ngoài vùng dự án đến các đối tác cũng như các cơ quan ban ngành và người hưởng lợi trên địa bàn tỉnh, huyện và xã. Qua đó, sẽ có nhiều đối tượng tiếp cận dự án, ứng dụng phương pháp, cách làm hay từ tổ/nhóm nông dân trong đầu tư sinh kế, liên kết thị trường, lồng ghép nguồn lực trong công tác giảm nghèo trong điều kiện biến đổi của khí hậu ngày càng phức tạp.

 

 Cẩm Vân

Lịch phát sóng ngày 15/12/2019

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên mục: Tiếng nói đoàn thể (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc quốc tế: One last time (30’)
 
- 05g30’, Thời sự: Đài THTV (10’)
- 05g40’, Chuyên đề: Kinh tế + Nông thôn mới (PL) (20’)
- 06g00’, Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) (60’)
- 07g00’, CLB: Thể thao (40’)
- 07g40’, Ca nhạc: Tuyết lạnh (30’)
- 08g00’, Sắc màu văn hóa các dân tộc: Rộn ràng những con rối (23’)
- 08g30’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Comlumbia-T 53 (45’)
- 09g15’, Tạp chí thể thao (45’)
- 10g00’, Thời sự Đài THTV (10’)
- 10g10’, Phim tài liệu: Hội nghị Geneva 1954 hòa bình cho Việt Nam (20’)
- 10g35’, Hành trình văn hóa: (15’)
- 10g50’, Thiếu nhi: Vui khúc đồng dao (18’)
- 11g10’, Chiếu phim: Cô gái trên cây Sake- TQ- T 26 (45’)
- 12g00’, Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
-12g20’, Chiếu phim: Chung một mái nhà- HQ- T 55 (44’)
- 13g10’, Sân khấu tổng hợp (50’)
- 14g00’, Chiếu phim: Tuổi thanh xuân của băng và lửa- TQ- T 29 (44’)
- 14g50’, Ca nhạc: Lặng thầm yêu (29’)
- 15g20’, Chuyên đề: Kinh tế + Nông thôn mới (20’)
- 16g00’, Chiếu phim: Xin lỗi anh yêu em – TL- T 2 (45’) 
- 16g50’, Ca nhạc chọn lọc (15’)
- 17g00’, Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’, Thiếu nhi: Điều bí mật của bé (20’)
- 18g20’, Thời sự Quốc tế (10’)
- 18g35’, Chuyên mục: PL&CS+BHXH (20’)
- 19g00’, Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’, Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g10’ Bánh ngon miền tây: Bánh cay  (7’)
- 20g15’; Sitcom: Thánh phán – T38 (15’)
- 20g30’, Chiếu phim: Tuổi thanh xuân của băng và lửa- TQ- T 43  (44’)
- 21g15’, Chiếu phim: Son môi hồng- HQ-T 74 (45’)
- 22g00’, Phim tài liệu: Khám phá Mông Cổ (25’)
- 22g25’, Ca nhạc: Vì trong nghịch cảnh (29’)
- 23g00’, Bản tin Trà Vinh 24 giờ (10’)
- 23g10’, Hài kịch: Duyên ai nấy gặp (47’)
- 00g00’, Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’, Tạp chí thể thao (PL) (45’)
- 01g05’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Comlumbia-T53 (45’)(PL)
- 01g50’, Phim tài liệu: Hội nghị Geneva 1954 hòa bình cho Việt Nam (20’) (PL)
- 02g10’, Chiếu phim: Cô gái trên cây Sake- TQ- T 26 (45’) (PL)