Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI

Thứ 7, 17/10/2020, 05:44 (GMT+7), lượt xem 997
(THTVO). Qua 03 ngày diễn ra, sáng nay 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức bế mạc. Đại hội đã thông qua nhiều chỉ tiêu Nghị quyết quan trọng, bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa X - Trần Trí Dũng tặng hoa và chúc mừng Tân Bí thư Tỉnh ủy khóa XI - Ngô Chí Cường

 

       Đại hội đã biểu quyết thông qua 26 chỉ tiêu nghị quyết quan trọng. Theo đó, về phát triển kinh tế, tỉnh phấn đấu có mức độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên, trong đó khu vực I tăng 2,35%; khu vực II tăng 14,48%, khu vực III tăng 7,69%. Đến năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 160.000 tỷ đồng; Số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm là 2.500 doanh nghiệp; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 33%; Thu nội địa bình quân hàng năm tăng 12%/năm.

       Để thực hiện đạt mục tiêu tỉnh nông thôn mới trước năm 2025, trong 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới thì có 51% xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tỉnh phấn đấu có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 2% và có tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân hàng năm từ 1,5 - 2%.

 

 

 

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua 26 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới

 

       Để lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu trọng tâm trên, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 49 đồng chí. Ban chấp hành khóa mới tiến hành họp phiên thứ nhất đề bầu ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Chí Cường được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: đồng chí Kim Ngọc Thái, đồng chí Lê Văn Hẳn và đồng chí Lâm Minh Đằng.

 

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội

 

       Ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Ngô Chí Cường – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự lớn; nhưng đồng thời cũng là một trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà giao cho. Qua đó, tập thể Ban chấp hành sẽ luôn phát huy dân chủ, tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết quân, dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh, quyết tâm đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

 

 

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh dự Đại hội

 

       Tại Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội.

       Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh:

       “Kính thưa các đồng chí, cùng quý đại biểu!

       Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI mà Đại hội vừa nhất trí thông qua là một công trình tập thể được xây dựng bằng trí tuệ, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh; chú trọng đổi mới sáng tạo, tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

       Mặc dù đã được Đại hội nhất trí thông qua, nhưng với sự vận động không ngừng của thực tiễn, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị quyết sẽ tiếp tục được bổ sung và nâng cao cho sát hợp. Ban Chấp hành khóa XI sẽ phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, triển khai một cách cụ thể, đồng bộ nội dung Nghị quyết của Đại hội đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân để nội dung ý chí của Đại hội, tinh thần của Nghị quyết được tổ chức triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực.

       Để hoàn thành những nhiệm vụ to lớn ấy, ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức Đảng từ tỉnh đến chi bộ sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra.

       Đại hội chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, sự phát triển của tỉnh nhà trong các năm tới sẽ nhanh hay chậm? có toàn diện và bền vững hay không? được quyết định bởi năng lực và phẩm chất, bởi trí tuệ và bản lĩnh của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Trong đó, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp, các ngành phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó mật thiết với Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực công tác tốt thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       Một lần nữa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI khẳng định trước các đồng chí đại biểu Đại hội và trên 45.000 đảng viên và trước toàn thể Nhân dân tỉnh nhà sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và gương mẫu, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong thời kỳ phát triển mới”.

 

 

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng

 

       Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường tin tưởng rằng, phát huy truyền thống quê hương Trà Vinh anh hùng, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, cùng chung sức, chung lòng, hiến dâng sức lực, tâm huyết, tài năng và trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030./. 

 

                                                                           Kim Trà

 

Lịch phát sóng ngày 18/06/2021

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’) 
- 05g50, Chuyên đề: Khuyến ngư (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 07g15, Ca nhạc (Những giai điệu trẻ): Khúc hát Cha yêu (30’)
- 07g45, Chuyên đề: Khuyến ngư (PL) (10’)
- 07g55, Sân khấu: Cho nhau tình cuối (1g30’) 
- 11g30, Thời sự tổng hợp: Phát thanh Trà Vinh (30’)
- 12g00, Văn nghệ thiếu nhi (15’)         
- 12g15, Tình khúc không lời (15’) 
- 12g30, Chuyên đề: Khuyến ngư (PL) (10’)    
- 12g40, Ca cổ chọn lọc: Dấu chân kỷ niệm (45’)
- 13g25, Ca nhạc chuyên đề ( giới thiệu Album): Đêm bơ vơ (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)       Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên đề: Khuyến ngư (PL) (10’)
- 17g30, Ca cổ chon lọc: Chuyện tình trên sống Rẩy (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Sân khấu: Cây sầu đâu sinh đôi- P2 (1g31’) 
 
- 05g30’, Thể dục buổi sáng 1 (5’)
- 05g40’, Thời sự: Đài THTV (15’)
- 06g00’, Chiếu phim: Tiên kiếm kỳ hiệp- TQ- T10 (45’)
- 06g45’, Ký sự: Kỳ nhân trên xứ sương mù- Nguyễn Đức Phúc (14’) 
- 07g00’, CLB: Thể thao (40’) 
- 07g45’, Ca nhạc: Không bao giờ quên anh (30’)
- 08g00’, Chuyên đề: Khuyến ngư (PL) (20’) 
- 08g30’, Ca cổ: Ca cổ chuyên đề 2 (30’) 
- 09g00’, Bánh ngon Miền tây: Bánh Củ cải (7’) PL
- 09g10’, Sáng kiến Trà Vinh (7’) PL
- 09g15’, Phim tài liệu: Đàn bầu kể chuyện- T01 (17’)
- 09g35’, Ca nhạc: Cất giấu ký ức (30’)
- 10g00’, Bản tin thời sự đài THTV+ Bản tin thể thao (15’) 
- 10g15’, Phim tài liệu:  Âm vang sấm Trạng Trình (20’)
- 10g35’, Sitcom: Tập 166 (10’)
- 10g45’, Thiếu nhi: Gánh gánh, gồng gồng (15’)  
- 11g10’, Chiếu phim: Đổi Mặt- Colombia- T14 (45’)
- 12g00’, Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
- 12g20’, Chiếu phim: Đổi Mặt- Colombia- T15 (45’)
- 13g10’, Sân khấu tổng hợp (39’)
- 14g00’, CLB thể thao (40’) (PL)
- 14g40’, Ca nhạc: Người hãy quên đi (44’) 
- 15g10’, Sắc màu các dân tộc: Tiếng hát bên Đầm Dạ Trạch (23’) 
- 15g35’, Chuyên đề: Vì an ninh biên giới + Nông thôn mới (20’) PL Chuyên đề Thứ Ba 1/6/2021) 
- 16g10’, Trực tiếp xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh (25’)
- 16g50’, Ca nhạc:  Cõ cửa trái tim (15’)
- 17g00’, Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’, Thiếu nhi: Cỗ xe lửa ngộ nghĩnh- T47 (10’)
- 18g15’, Trà Vinh hôm nay (20’)
- 18g35’, Chuyên đề: An ninh Trà Vinh (20’)
- 19g00’, Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’, Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g10’; Sitcom: Tập 166 (10’) PL 
- 20g30’, Chiếu phim: Đổi mặt- Colombia- T16 (45’)
- 21g20’, Chiếu phim: Đổi mặt- Colombia- T17 (45’)
- 22g10’, Trà Vinh hôm nay (20’) PL
- 22g30’, Ca nhạc: Quà tặng âm nhạc 1 (29’)
- 23g00’, Bản tin Trà Vinh 24 giờ (10’)
- 23g10’, CLB Thể thao (39’)
- 00g00’, Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’, CLB thể thao (45’) (PL)
- 01g05’, Ca cổ: Ca cổ chuyên đề 2 (30’)PL
- 01g35’, Bánh ngon Miền tây: Bánh Củ cải (7’) (PL)
- 01g45’, Phim tài liệu: Âm vang Sấm Trạng Trình (20’) (PL) 
- 02g10’, Sân khấu tổng hợp- PL chương trình trưa (40’)