Thực hiện đề án 373 giai đoạn 2010 – 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thứ 2, 02/03/2015, 07:05 (GMT+7), lượt xem 1948
(THTVO). Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/9/2011 về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011-2015.
       Một vùng cửa biển ở Trà Vinh. Ảnh: H Nhân
         Trà Vinh là tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, ở hạ lưu sông Mê kông, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có chiều dài bờ biển là 65 km; diện tích tự nhiên 2.341,2 km2, dân số trên 1 triệu người. Với điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi nên từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Trà Vinh luôn xác định thủy sản là ngành kinh tế trọng yếu của tỉnh cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp có liên quan vẫn luôn dành một phần quan trọng về ngân sách, nhân lực để tập trung ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. Nổi bật nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật như đường sá, điện lưới, bưu chính viễn thông... đã đến với 100% các xã, thị trấn, khóm ấp, khu dân cư trong vùng, giúp các xã ven biển nhanh chóng vươn lên, để đuổi kịp các địa phương khác trong tỉnh. Nhà nước đầu tư nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học, kỹ thuật khuyến nông, khuyến ngư... đã tạo điều kiện cho người dân phát triển các ngành nghề vốn là thế mạnh của địa phương mình như: nuôi tôm, nuôi nghêu, làm muối, đánh bắt thủy hải sản trên biển, sông rạch, nội đồng; trồng hoa màu trên đất giồng cát... cũng như phát triển những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Nhờ đó, đời sống người dân vùng ven biển từng bước ổn định và nâng cao.
         Tỉnh ủy Trà Vinh xây dựng Chương trình hành động, định hướng Chiến lược biển Trà Vinh đến năm 2020. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiếp tục xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế vùng ven biển của tỉnh. Với quan điểm chỉ đạo là phối hợp chặt chẽ với các ngành Trung ương để phát triển mạnh kinh tế biển và làm giàu từ biển cho tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường; thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển. Mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2020 đưa kinh tế của tỉnh phát triển mạnh, làm giàu từ biển và vùng ven biển. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 kinh tế trên biển, vùng ven biển đóng góp khoảng 60% GDP của tỉnh; cải thiện đời sống nhân dân vùng biển, ven biển, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần so với thu nhập bình quân chung của tỉnh.
 
         
 
Cặp bến. (Ảnh: H Nhân)
 
        Xác định công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam và khẳng định việc thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên các vùng biển, hải đảo trong khu vực biển Đông. Từ khi triển khai Đề án 373, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển và vùng ven biển tỉnh Trà Vinh, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982; Luật Biển Việt Nam và hệ thống các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo; nguyên tắc ứng xử trên biển Đông (DOC); nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông; cơ sở về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; tình hình an ninh biển Đông thời gian gần đây và ý đồ của một số nước lớn đối với biển Đông, những động thái và sự kiện Trung Quốc thực thi lấn chiếm biển Đông, cản trở việc thăm dò khai thác dầu khí của ta, ngăn cản việc khai thác thủy sản, bắt giữ tàu thuyền của ngư dân Việt Nam… vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta tôn trọng luật pháp Quốc tế bằng biện pháp hòa bình trong giải quyết những tranh chấp về chủ quyền trên biển Đông; hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 (hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương Thế giới (8/6)). Xây dựng Panô tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 với nội dung "Quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020- Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển- Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”. Xây dựng, quảng bá thương hiệu Biển Trà Vinh; tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước và kinh tế biển của tỉnh; kết quả từ các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; về các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng ven biển của tỉnh, về công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai; ứng dụng khoa học vào nuôi trồng, đánh bắt, khai thác thủy sản; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, nguồn lợi thủy sản; công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng ven biển của tỉnh; về những khó khăn gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ bảo vệ biển và hải đảo.
         Nét nổi bật của công tác tuyên truyền biển, đảo Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tỉnh và Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2; với nhiều lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; tổ chức nhiều hình thức phong phú, tăng cường hình thức trực quan sinh động (xây dựng các cụm panô, cụm mô hình cột mốc Trường Sa lưu động trưng bày tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh); tập trung tuyên truyền trong giáo viên, học sinh, sinh viên; chú trọng tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, chủ quyền biển đảo, sử dụng bản đồ, nêu rõ chứng cứ 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao hiểu biết các kiến thức pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển theo tinh thần Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
        Qua 04 năm thực hiện Đề án 373, những kinh nghiệm được rút ra và cũng là giải pháp mang lại kết quả cao trong thực hiện Đề án trong năm 2015 là phải Phát huy lợi thế của từng ngành, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tỉnh; tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng để tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền với các tỉnh khác trong khu vực. Tổ chức quán triệt sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức trong ngành từ tỉnh đến huyện, xã nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền biển, đảo phải thường xuyên, liên tục nội dung phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh của tỉnh và của đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia của nước ta sẽ tăng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
         Phát triển kinh tế biển đang được chú trọng, định hướng ưu tiên quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên; song song với khai thác sử dụng là bảo vệ môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. Thực hiện tốt đề án 373 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam là góp phần tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn cùng cả nước hướng ra biển.
 
Cẩm Vân
 

Lịch phát sóng ngày 18/01/2020

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên mục: Tiếng nói đoàn thể (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc quốc tế: A little love (30’)
- 07g45, Chuyên mục: Thông tin pháp luật (PL chiều thứ sáu) (10’)
- 07g55, Sân khấu: Trái tim chung thủy (1g33’)
- 11g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới ) (30’)
- 12g00, Lướt cùng sóng nhạc  (30’)
- 12g30, Trực tiếp ca cổ theo yêu cầu (60’)
- 13g30, Chuyên mục:Tiếng nói đoàn thể (PL chương trình buổi sáng từ 5g50-6g00) (10’)        
- 13g40, Tạp chí thể thao (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)         20’
Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên mục: Vì chủ quyền An ninh BG (10’)
- 17g30, Văn hóa giải trí: Thần tượng của tôi (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Trích đoạn cải lương: Tần Thủy Hoàng  (60’) 
 
 
- 05g30’, Thời sự: Đài THTV (10’)
- 05g40’, Chuyên đề: ANTV (20’) (PL)
- 06g00’, Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) (60’)
- 07g00’, CLB: Thể thao (40’)
- 07g40’, Ca nhạc: Hồn quê (29’)
- 08g00’, Chân trời khoa học: Giống cà chua có khả năng chịu hạn tốt (25’)
- 08g30’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 86 (45’)
- 09g15’, Ca nhạc theo yêu cầu 2 (40’) (PL) 
- 10g00’, Bản tin Thời sự đài THTV (10’)
- 10g10’, Phim tài liệu: Thượng tướng Song Hào – T 1 (21’)
- 10g35’, Sitcom: Thánh phán – T 61 (10’)
- 10g45’, Thiếu nhi: Ông Đa bà Đề (20’)
- 11g10’, Chiếu phim: Anh hùng xạ điêu – TQ-T 16 (45’)
- 12g00’, Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
-12g20’, Chiếu phim: Con đường hạnh phúc- TQ- T 9 (45’)
- 13g10’, Chương trình Sân khấu tổng hợp (42’)   
-14g00’, Chiếu phim: Nữ hoàng lớp học- HQ- T 17 (45’)
-14g50’, Ca nhạc: Mưa nắng tình yêu (30’) 
- 15g20’, Chuyên đề: ANTV  ( 20’) (PL) 
- 16g00’, Chiếu phim: Chung một mái nhà- HQ- T 4 (45’)
- 16g50’, Ca nhạc: Ca nhạc chọn lọc  (15’)
- 17g00’, Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’, Thiếu nhi: Gió gọi diều bay (19’)
- 18g20’, Thời sự: Quốc tế (10’)
- 18g30’, Bản tin: Thể thao (05’)
- 18g35’, Chuyên đề: Kinh tế (20’)
- 19g00’, Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’, Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g10’ Chuyên đề: Vì chủ quyền an ninh biên giới (15’)
- 20g30’, Chiếu phim: Hiên viên kiếm- TQ -T 30 (48’31) 
- 21g15’, Chiếu phim: Son môi hồng- HQ- T 107 (46’)
- 22g00’, Khám phá thế giới: Những nghiên cứu khoa học – T 1 (27’)
- 22g25’, Ca nhạc: Nắng ấm khi xưa (30’)
- 23g00’, Bản tin Trà Vinh 24 giờ (10’)
- 23g10’, Sân khấu tổng hợp (45’)
- 00g00’, Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’, Ca nhạc theo yêu cầu 2 (40’) (PL)
- 01g00’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 86 (45’)
- 01g45’, Phim tài liệu: Thượng tướng Song Hào – T 1 (21’)
- 02g05’, Chiếu phim: : Anh hùng xạ điêu -TQ-T 16 (46’)