Trà Vinh: họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ 7, 20/06/2015, 04:07 (GMT+7), lượt xem 2035
(THTVO). Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015). Sáng ngày 20/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức buổi họp mặt các cơ quan báo chí và người làm báo trong tỉnh. Đồng chí Ngô Chí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Bình Trọng – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn – Ủy viên Thường vụ tỉnh ùy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã đến dự.

 

Đ/c Lê Văn Hẳn trao Bằng khen của TW Hội Nhà báo cho hội viên xuất sắc. (Ảnh: Nhất Hoàng)

 

       Tại buổi họp mặt các đại biểu được nghe Nhà báo Trần Điền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh phát biểu ôn lại truyền thống qua 90 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, kể từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và cho phát hành số đầu tiên Báo Thanh Niên – là cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội – là tổ chức tiền thân quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.

       Vào ngày 05.02.1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 lấy ngày 21.6 hàng năm làm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí; thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

     Và từ cội nguồn tờ báo cách mạng do Bác Hồ sáng lập, phát hành số đầu tiên vào ngày 21.6.1925 cách đây 90 năm, ngày nay Báo chí Việt Nam đã phát triển rất mạnh với 4 loại hình: báo in, báo hình, báo phát thanh và báo điện tử. Hòa cùng sự phát triển ấy, báo chí tỉnh Trà Vinh đã ra đời trong tiếng mõ Đồng Khởi năm 1960; trãi qua 54 năm hình thành và phát triển, mạng lưới báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã không ngừng được hoàn thiện và từng bước phát triển vững chắc. Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh có hơn 120 hội viên, với lực lượng nòng cốt tại các cơ quan báo chí như: Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh và các Đài Truyền thanh huyện, thành phố;  các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình,  góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương .

 

 

 

Đ/c Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt. (Ảnh: Nhất Hoàng)

 

       Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, đồng chí Ngô Chí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, hội viên, những người làm báo và công chúng báo chí trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cách đây 90 năm, Báo Thanh Niên ra đời đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo chí cách mạng đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đi vào các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, là vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng,… góp phần đánh thắng thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định công tác báo chí là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng. Báo chí cách mạng của chúng ta thật sự là “người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể” các phong trào hành động cách mạng của nhân dân do Đảng ta lãnh đạo. Nhiều nhà báo xứng đáng với danh hiệu cao quý “Nhà báo – Chiến sĩ”, nhiều người đã anh dũng hy sinh, đã cống hiến xương máu và tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Báo chí cách mạng Việt Nam được hun đúc và trưởng thành trong quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của Đảng ta và nhân dân ta, cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

       Đối với báo chí tỉnh nhà, kể từ khi tờ báo Đoàn Kết ra đời đến nay, trải qua hơn 54 năm với nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và hơn 23 năm sau ngày tái lập tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh: “Trong những năm qua, báo chí tỉnh ta đã có nhiều đổi mới và vươn lên; các cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông tin cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác và trong phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, chống lại các luận điệu tuyên truyền, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

 

 

 

Nữ hội viên Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh tại buổi họp mặt. (Ảnh: Nhất Hoàng)

 

       Bên cạnh những thành tích nổi bật, đồng chí Ngô Chí Cường cũng nêu ra một số hạn chế nhất định và chỉ đạo hướng khắc phục những vấn đề một cách hữu hiệu để thúc đẩy sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh hơn. Và để cho nền báo chí tỉnh nhà được phát triển tốt hơn trong thời gian tới theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác tư tưởng; tích cực tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh trên các lĩnh vực; phát hiện biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống các hành vi tiêu cực và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tăng cường trách nhiệm các cơ quan báo chí và người làm báo, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp để báo chí tỉnh nhà phát triển; đồng thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo của các cơ quan báo chí . Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với việc thực hiện các quy định đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục thực hiện thông báo Kết luận số 68 của Bộ chính trị, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, thực hiện tốt các quy định, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí và chăm lo công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phóng viên ... sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 12 của Đảng, báo chí cần tập trung tuyên truyền kết quả đại hội, tuyên truyền những thành tựu của các cấp ngành, địa phương trong 5 năm qua, tuyên truyền về chủ trương, đường lối và nhiệm vụ trong văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; cổ vũ phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi các nhà báo phải thường xuyên trao dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, bản lĩnh chính trị và nhạy cảm, tỉnh táo xử lý thông tin. Viết báo cần xuất phát từ cái tâm trong sáng của người làm báo, vì lợi ích của dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, là cầu nối giữa Đảng với dân, giữa dân với Đảng.”

 

 

 

PCT Hội Nhà Báo Trà Vinh Trang Thiếu Hùng trao giải cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi “Nêu gương người tốt, việc tốt năm 2015”. (Ảnh: Nhất Hoàng)

 

       Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh cũng trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam cho Hội viên xuất sắc; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” và trao giải cho các hội viên đạt giải cao tại giải báo chí nêu gương người tốt việc tốt tỉnh Trà Vinh năm 2015./. 

 

Kim Trà

Lịch phát sóng ngày 18/01/2020

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên mục: Tiếng nói đoàn thể (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc quốc tế: A little love (30’)
- 07g45, Chuyên mục: Thông tin pháp luật (PL chiều thứ sáu) (10’)
- 07g55, Sân khấu: Trái tim chung thủy (1g33’)
- 11g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới ) (30’)
- 12g00, Lướt cùng sóng nhạc  (30’)
- 12g30, Trực tiếp ca cổ theo yêu cầu (60’)
- 13g30, Chuyên mục:Tiếng nói đoàn thể (PL chương trình buổi sáng từ 5g50-6g00) (10’)        
- 13g40, Tạp chí thể thao (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)         20’
Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên mục: Vì chủ quyền An ninh BG (10’)
- 17g30, Văn hóa giải trí: Thần tượng của tôi (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Trích đoạn cải lương: Tần Thủy Hoàng  (60’) 
 
 
- 05g30’, Thời sự: Đài THTV (10’)
- 05g40’, Chuyên đề: ANTV (20’) (PL)
- 06g00’, Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) (60’)
- 07g00’, CLB: Thể thao (40’)
- 07g40’, Ca nhạc: Hồn quê (29’)
- 08g00’, Chân trời khoa học: Giống cà chua có khả năng chịu hạn tốt (25’)
- 08g30’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 86 (45’)
- 09g15’, Ca nhạc theo yêu cầu 2 (40’) (PL) 
- 10g00’, Bản tin Thời sự đài THTV (10’)
- 10g10’, Phim tài liệu: Thượng tướng Song Hào – T 1 (21’)
- 10g35’, Sitcom: Thánh phán – T 61 (10’)
- 10g45’, Thiếu nhi: Ông Đa bà Đề (20’)
- 11g10’, Chiếu phim: Anh hùng xạ điêu – TQ-T 16 (45’)
- 12g00’, Bản tin buổi trưa thời sự Đài THTV (15’)
-12g20’, Chiếu phim: Con đường hạnh phúc- TQ- T 9 (45’)
- 13g10’, Chương trình Sân khấu tổng hợp (42’)   
-14g00’, Chiếu phim: Nữ hoàng lớp học- HQ- T 17 (45’)
-14g50’, Ca nhạc: Mưa nắng tình yêu (30’) 
- 15g20’, Chuyên đề: ANTV  ( 20’) (PL) 
- 16g00’, Chiếu phim: Chung một mái nhà- HQ- T 4 (45’)
- 16g50’, Ca nhạc: Ca nhạc chọn lọc  (15’)
- 17g00’, Chương trình Tiếng Khmer (60’)
- 18g00’, Thiếu nhi: Gió gọi diều bay (19’)
- 18g20’, Thời sự: Quốc tế (10’)
- 18g30’, Bản tin: Thể thao (05’)
- 18g35’, Chuyên đề: Kinh tế (20’)
- 19g00’, Thời sự: ĐTHVN (45’)
- 19g45’, Thời sự: ĐTHTV (25’)
- 20g10’ Chuyên đề: Vì chủ quyền an ninh biên giới (15’)
- 20g30’, Chiếu phim: Hiên viên kiếm- TQ -T 30 (48’31) 
- 21g15’, Chiếu phim: Son môi hồng- HQ- T 107 (46’)
- 22g00’, Khám phá thế giới: Những nghiên cứu khoa học – T 1 (27’)
- 22g25’, Ca nhạc: Nắng ấm khi xưa (30’)
- 23g00’, Bản tin Trà Vinh 24 giờ (10’)
- 23g10’, Sân khấu tổng hợp (45’)
- 00g00’, Chương trình thời sự THTV (PL lúc 19g45’) (20’)
- 00g20’, Ca nhạc theo yêu cầu 2 (40’) (PL)
- 01g00’, Chiếu phim: Thiên thần kiêu hãnh- Columbia-T 86 (45’)
- 01g45’, Phim tài liệu: Thượng tướng Song Hào – T 1 (21’)
- 02g05’, Chiếu phim: : Anh hùng xạ điêu -TQ-T 16 (46’)