Trà Vinh, những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng trong vùng dân tộc Khmer

Thứ 3, 30/06/2015, 03:59 (GMT+7), lượt xem 2246
(THTVO). Trà Vinh là tỉnh có tỷ lệ người dân tộc Khmer cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 300.000 người, chiếm tỷ 30% dân số của tỉnh. Trước đây, phần lớn bà con sông tập trung với nhau theo những phum sóc. Chính vì vậy, trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vùng dân tộc Khmer bao giờ cũng được Đảng bộ và chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm.
 
Học sinh Trường Dân Tộc Nội Trú Trà Vinh. (Ảnh: H Nhân)
 
         Ngay sau tỉnh Trà Vinh được tái lập, mặc dù còn bề bộn những khó khăn, Tỉnh ủy Trà Vinh đã có kế hoạch 01, sau đó chuyển thành Nghị quyết 01; sau khi tổng kết Nghị quyết 01, Tỉnh ủy Trà Vinh lại tiếp tục có Nghị quyết 06 và năm 2011 ban hành Nghị quyết số 03 về "Tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2011 - 2015. Nội hàm của các Nghị quyết này là quan tâm chăm lo cho người dân tộc Khmer trong tỉnh một cách toàn diện từ sản xuất đời sống, ăn, ở, học hành, đi lại, trị bệnh, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đến việc qui hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc khmer các cấp. 
       Trong này, việc qui hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc khmer và xây dựng đảng vững mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ở những địa phương có đông người dân tộc Khmer còn được xem là giải pháp, là động lực để thúc đẩy tình hình kinh tế xã hội trong vùng. Tỉnh ủy Trà Vinh xác định: bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer, thì công tác đào tạo và sử dụng cán bộ từ lực lượng này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh.
       Tuy nhiên, khách quan mà nói, người Khmer ở Trà Vinh có tinh thần đoàn kết, sớm giác ngộ cách mạng, nhưng do trước đây mặt bằng trình độ dân trí còn hạn chế, số lượng công chức viên chức cũng như số người Khmer tham gia vào các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội chưa nhiều, chính vì thế công tác phát triển đảng viên là người dân tộc Khmer luôn gặp khó khăn, nhất là qui hoạch, chọn nguồn. Năm 1992, khi tái lập tỉnh, tỷ lệ đảng viên người Khmer ở tỉnh Trà Vinh chỉ chiếm 6,56%.
 
 
Sinh viên người Khmer nhận học bổng. (Ảnh: H Nhân)
 
       Ðể tạo nguồn cán bộ lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 26 ngày 9-7-2009 với mục tiêu đến năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức người Khmer trong tỉnh chiếm từ 15% đến 20%. Giải pháp để thực hiện các Nghị quyết nêu trên là nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.
     Tỉnh đã tập trung xây dựng và mở rộng hệ thống trường phổ thông đều khắp trong vùng dân tộc Khmer, đặc biệt là trường phổ thông dân tộc nội trú, cùng với các chính sách miễn , giảm học phí và nhiều chính sách ưu đãi khác đối với học sinh người dân tộc đã thu hút ngày một nhiều trẽ em khmer đến trường.  Đến năm học 2014-2015, toàn tỉnh có 61.895 học sinh người Khmer, chiếm 31,85% số học sinh toàn tỉnh, cao hơn so với tỷ lệ dân số. Năm học 1991-1992, tỉnh Trà Vinh chỉ có một trường phổ thông dân tộc nội trú với 80 học sinh, thì năm học 2014-2015 tỉnh có 07 trường phổ thông dân tộc nội trú, với 1.700 học sinh. Hằng năm có hơn 90% số học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông được vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, gần 100 được cử tuyển học đại học, cao đẳng, hầu hết số học sinh này ra trường đều được bố trí việc làm đúng ngành nghề đã học. Tỉnh đã ban hành một số chính sách về đào tạo cán bộ sau đại học và nguồn cán bộ dân tộc Khmer; xây dựng đề án đào tạo cán bộ dự nguồn cấp xã, phường, thị trấn; mở lớp Cao cấp lý luận chính trị dành riêng cho cán bộ Khmer. Cùng với việc đưa cán bộ đi học các trường của Trung ương, tỉnh phối hợp với các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực tổ chức nhiều lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc Khmer tại tỉnh.
       Theo số liệu tổng hợp của Sở Nội vụ tỉnh, từ năm 2010 đến nay đã có 2.430 lượt cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc khmer của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, quản lý nhà nước. Đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có 4.129 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 18,27%. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều được đào tạo đạt chuẩn ngạch và vị trí việc làm; về trình độ chuyên môn, có 15 thạc sĩ, 1.744 cán bộ có trình độ đại học, 1.095 cao đẳng, 1.117 trung cấp. Mục tiêu đến năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức người Khmer trong tỉnh chiếm từ 15% đến 20% tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành trước 05 năm.
        Trình độ, nhận thức của đồng bào Khmer được nâng cao, số lượng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tăng, tạo thuận lợi hơn cho việc tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc Khmer. Nếu năm 1992, tỷ lệ đảng viên người Khmer chỉ chiếm 6,56%, đến cuối năm 2014, tỷ lệ này tăng lên 16% và phấn đấu tỷ lệ đảng viên là người dân tộc Khmer sẽ đạt 20% trong năm 2015. Xã Kim Sơn huyên Trà Cú là xã có hơn 90 % dân số ngươi dân tộc Khmer. Từ một xã nghèo xã Kim Sơn chuyễn mình vươn lên trở thành xã văn hóa, đời sống vật chất tinh thần của người dân được khởi sắc.
       Đồng chí Nhan Thành Mây Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn phấn khởi cho biết: Đảng bộ hiện có 90% đảng viên là người dân tộc Khmer. Đối với đảng viên Khmer có điều kiện hơn trong việc lãnh đạo trong vùng đồng bào dân tộc bởi họ am hiểu được phong tục tập quán, ngôn ngữ. Nhờ vậy mà Đảng bộ Kim Sơn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tập hợp lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân trong xã xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
         Đảng bộ huyện Trà Cú luôn thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy về tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc Khmer. Hiện Trà Cú có 43%  đảng viên là người Khmer
        Phó bí thư Huyện ủy Trà Cú Trần Văn Ná cho biết: Huyện ủy luôn quan tâm tạo điều kiện cho để cán bộ, hội viên đoàn thể là người dân tộc khmer học tập văn hóa chuyên môn, trong qui hoạch tạo nguồn chỉ đạo cho các địa phương chú ý đến con em người dân tộc Khmer, bộ đội phục viên.
       Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết tỉnh  sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về :Tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác dân tộc của Đảng trong tình hình mới, trong đó xác định xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; có kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương… Tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy trình bảo đảm xây dựng đội ngũ kế thừa trước mắt và lâu dài, sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán  bộ dân tộc ở các lĩnh vực nhằm phát huy tốt năng lực, trí tuệ của thế hệ trẻ người dân tộc Khmer góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
 
Hữu Nghĩa
 

Lịch phát sóng ngày 06/04/2020

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên mục: VHXH (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- 07g15, Ca nhạc quốc tế: You raise me up (30’)
- 07g45, Chuyên mục: VHXH (10’)
- 07g55, Ca nhạc: Đường xưa lối cũ (35’)
- 08g30, Hòa sóng trực tiếp chương trình: Qua miền văn hóa (90’)
- 11g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới ) (30’)
- 12g00, Lướt cùng sóng nhạc  (30’)
- 12g30, Trực tiếp ca cổ theo yêu cầu (60’)
- 13g30, Chuyên mục: VHXH(PL chương trình buổi sáng từ 5g50-6g00) (10’)  
- 13g40, Tạp chí thể thao (45’)
- 17g00, Thời sự Phát thanh Trà Vinh (Chương trình mới)       ( 20’)
Bản tin thể thao
- 17g20, Chuyên mục: VHXH  (10’) 
- 17g30, Văn hóa giải trí: Thần tượng của tôi (30’)
- 18g00, Chương trình tiếng Khmer (PL chương trình sáng ) (45’)
- 18g45, Trích đoạn cải lương: Bóng hồng sa mạc  (60’) 
 
 

05g30: Thời sự TV

05g40: Chuyên mục (PL)

06g00: Tiếp sóng VTV1

07g00: Thể thao

07g40: Ca nhạc

08g00: Khoa giáo

08g30: Phim truyện (2tập)

10g00: Thông tin-Quảng cáo

10g20: Chương trình Thiếu nhi

10g40: Ca nhạc

11g10: Phim truyện

11g55: Thông tin  quảng cáo, GT CT

12g00: Thời sự TV+ Điểm báo

12g15: Phim truyện

13g00: Thông tin – Quảng cáo

13g15: Cải lương

14g00: Phim truyện (1tập)

14g45:Giải trí

16g00: Phim truyện (1tập)

16g45: Ca nhạc

17g00: Chương trình tiếng  Khmer

18g00: Chương trình Thiếu nhi

18g20: Thời sự Quốc tế

18g30-18g35:  Bản tin Thể thao

18g35: Chuyên mục:-Khuyến nông.

                                 - AT giao thông

18g55: Thông tin, côngbáo; Giới thiệu Chương trình

19g00: Thời sự THVN

19g45: Thời sự TV

20g05: Chuyên mục

20g10:Thông tin thị trường

20g25: Phim truyện (1tập)

21g25: Phim truyện (1tập)

22g10: Ca cổ yêu cầu

22g40: CT Khoa giáo

23g30: Thể thao