Chức năng, nhiệm vụ đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Thứ 2, 17/06/2013, 10:44 (GMT+7), lượt xem 18395
(THTVO). Đài Phát Thanh và Truyền hình là cơ quan của Đảng Bộ và chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân tỉnh Trà Vinh, có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hoá xã hội của toàn tỉnh cho các tầng lớp nhân dân, góp phần giáo dục nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.
+ Vị trí và chức năng 
- Đài Phát Thanh và Truyền hình là cơ quan của Đảng Bộ và chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân tỉnh Trà Vinh, có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hoá xã hội của toàn tỉnh cho các tầng lớp nhân dân, góp phần giáo dục nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận. 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tách ra từ đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 449/QĐ-UBT ngày 31 tháng 10 năm 1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 
- Trụ sở của Đài: Số 18A đường Lê Lợi, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
- Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh) là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.
- Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
+ Nhiệm vụ và quyền hạn 
- Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền.
- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.
- Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
- Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.
- Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Các bài viết liên quan

  Lịch phát sóng ngày 12/12/2017

  05g30-05g50 Thời sự
  05g50-06g00 Chuyên mục Kinh tế
  06g00-06g30 Tiếp âm Đài TNVN
  06g30-07g15 Chương trình tiếng Khmer
  07g15-07g45 Ca khúc trong phim
  07g45-07g55 Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (PL chiều thứ hai)
  07g55-09g25 Sân khấu: Nợ Giang Hồ
  11g30-11g50 Thời sự Phát lại chương trình buổi sáng từ 05g30-5g50
  11g50-12g00 Chuyên mục Kinh tế ( Phát lại chương trình  buổi sáng từ 5g50-6g00 )
  12g00-12g30 Câu chuyện truyền thanh - Đừng xô ngã đời con
  12g30-13g15 Ca cổ -  Hương tóc mạ non
  13g15-14g00 Ca nhạc chọn lọc -  Chiều qua phố cũ
  17g00-17g20 Thời sự Chương trình  mới
  Thể thao
  17g20-17g30 Chuyên mục Khuyến nông ( Cùng nông dân ra đồng )
  17g30-18g00 Ca cổ -  Dòng sông dĩ vãng
  18g00-18g45 Chương trình Tiếng Khmer (PL)
  18g45-20g15 Sân khấu: Em tôi
   
  05g30’ Thời sự Đài THTV
  05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông ( Cùng nông dân ra đồng ) & An toàn giao thông
  06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1)
  07g00’ CLB Thể thao
  07g40’ Ca nhạc: Bài ca kỷ niệm
  08g05’ Chân trời khoa học: Phòng chống sét đánh
  08g30’ Chiếu phim HQ: Anh em họ Kim- T 54
  09g15’ Ca cổ: Mấy nẻo quê hương-P2
  09g45’ Hài kịch: Cụ trường thọ
  10g00’ Phim tài liệu: Ngao du Hà Nội, Lào Cai, Vân Nam, Phú Thọ-T7
  10g20’ Thiếu nhi: Tình bạn hươu rùa
  10g40’ Ca nhạc: Thiên đường gọi tên
  11g10’ Chiếu phim HQ: Cầu vồng hoàng kim –T 23
  12g00’ Bản tin buổi trưa Thời sự Đài THTV
  12g15’ Chiếu phim ĐL: Định mệnh anh yêu em- T 36 
  13g10’ Tạp chí thể thao (PL) 
  14g00’ Chiếu phim VN: Lênh đênh phận bạc- T 14
  14g45’ Phim tài liệu: 70 năm một chặng đường-T6
  15g10’ Chuyên mục Khuyến nông & An toàn giao thông
  15g30' Ca nhạc
  16g00’ Chiếu phim TQ: Phong hỏa giai nhân –T 11
  16g45’ Ca nhạc chọn lọc 
  17g00’ Chương trình Tiếng Khmer
  18g00’ Thiếu nhi: Pokemon- T 151
  18g20’ Thời sự Quốc tế
  18g30’ Bản tin Thể thao
  18g35’ Chuyên mục Đoàn thể
  19g00’ Thời sự ĐTHVN
  19g45’ Thời sự ĐTHTV
  20g05’ Thông tin thị trường
  20g15’ Chiếu phim Philippines: Mặt nạ hoa hồng- T 19
  21g20’ Chiếu phim TQ: Phong hỏa giai nhân- T 15
  22g05’ Ca nhạc: Mấy nhịp cầu tre
  22g35’ Khám phá thế giới: Nhật ký xe đạp-T2
  23g00’ Hài kịch: Bản lĩnh đàn ông