Trà Vinh: Lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ

Thứ 5, 24/08/2017, 02:56 (GMT+7), lượt xem 496
(THTVO). Chiều ngày 23/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp để thông qua công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Trần Trí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh cuộc họp.  (Ảnh: Nhất Hoàng)

 

       Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng nhấn mạnh: Đây là một trong những bước quan trọng trong công tác quy hoạch cán bộ. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần nắm vững tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ và đề cao trách nhiệm cá nhân trước Đảng, trước Nhân dân để lựa chọn, giới thiệu những đồng chí thật sự tiêu biểu để giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy cho nhiệm kỳ khóa mới. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần phát huy tính năng động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm để ghi phiếu giới thiệu một cách công tâm, khoa học, khách quan và tránh tư tưởng cục bộ trong công tác lựa chọn, quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

       Tại đây, trước khi tiến hành bỏ phiếu cho công tác quy hoạch cán bộ, các đại biểu đã được nghe thông qua Quy định số 89 của Ban Chấp hành Trung ương quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 90 của Ban Chấp hành Trung ương quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý./.

 

Kim Trà