Hoàn cảnh bệnh tật của bà Thạch Thị Sane, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú