Hoàn cảnh bệnh tật của ông Kim Trần và ông Nguyễn Văn Cho, xã Huyền Hội, huyện Càng Long