Hoàn cảnh bệnh tật của bà Trần Thị Trang, ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè