Hoàn cảnh bệnh tật của ông Phạm Văn Đồng, ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang