Hoàn cảnh bệnh tật của chị Nguyễn Thị Tánh, xã Tân An, huyện Càng Long