Hoàn cảnh bệnh tật của anh Hồ Văn Phúc, ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành