Hành trình văn hóa (Trà Vinh- Tình Bác thiêng liêng)