Hoàn cảnh bệnh tật của bà Nguyễn Thị Hiển, ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú