Hoàn cảnh bệnh tật của bà Nguyễn Thị Chánh, ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo – Châu Thành