Hoàn cảnh bệnh tật của bà Đoàn Thị Bé, ấp Qui Nông, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành