Hoàn cảnh bệnh tật của bà Thạch Thị Rẹt và chị Thạch Thị Sỹ, Phường 9- TPTV