Ngôi nhà chứa rác thải nhựa ở Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh