Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên lực lượng chống dịch Covid-19 tại huyện Cầu Kè