UB MTTQ VN tỉnh Trà Vinh tiếp nhận gần 7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19