Hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ cho người bán lẻ vé số ở Trà Vinh