Tọa đàm: Phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò