Ngày 22/9/2021, Trà Vinh ghi nhận thêm 04 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2