Sáng ngày 14/10, Trà Vinh phát hiện 21 ca mắc COVID-19 mới