Bài: Em làm được những gì (Tiết 2)|Toán lớp 2|Chân trời sáng tạo|