Chiều ngày 14/10/2021, Trà Vinh không phát hiện ca mắc COVID-19.