Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Năm, ngày 30/11/2017