Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Sáu, ngày 1/12/2017