Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Bảy, ngày 2/12/2017