Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Chủ Nhật, ngày 3/12/2017