Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Năm, ngày 07/12/2017