Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Chủ Nhật, ngày 07/01/2018