Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Tư, ngày 10/01/2018