Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Năm, ngày 2/8/2018