Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Bảy, ngày 04/8/2018