Đài PT&TH Trà Vinh Trà Vinh

Thời sự tối Thứ Ba, ngày 07/8/2018