Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (22/11/2018)