Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (27/12/2018)