Ban Giám đốc Đài PT&TH Trà Vinh

Thứ 6, 25/08/2017, 04:35 (GMT+7)

Phòng Tổ chức và Hành chính

Thứ 7, 08/03/2014, 11:39 (GMT+7)

Phòng Thời sự - Chuyên đề

Thứ 7, 08/03/2014, 11:23 (GMT+7)

Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

Thứ 7, 08/03/2014, 11:18 (GMT+7)

Phòng Văn nghệ và Giải trí

Thứ 7, 08/03/2014, 11:16 (GMT+7)

Phòng Chương trình - Thông tin điện tử

Thứ 7, 08/03/2014, 10:53 (GMT+7)

Phòng Kỹ thuật và Công nghệ

Thứ 7, 08/03/2014, 10:51 (GMT+7)

Phòng Tiếng Dân tộc

Thứ 7, 08/03/2014, 10:49 (GMT+7)

Ban Chấp hành Đảng bộ

Thứ 7, 08/03/2014, 10:44 (GMT+7)

Ban Chấp hành Công đoàn

Thứ 7, 08/03/2014, 10:09 (GMT+7)

Lịch phát sóng ngày 25/05/2020

- 05g30, Thời sự: Phát thanh Trà Vinh (20’)
- 05g50, Chuyên Mục: Tiếng nói từ cơ sở Duyên Hải (10’)
- 06g00, Tiếp âm đài TNVN (30’)
- 06g30, Chương trình tiếng Khmer (45’)
- Thời sự Khmer    
- Ca nhạc Khmer sáng
- 07g15, Ca nhạc

05g30: Thời sự TV

05g40: Chuyên mục (PL)

06g00: Tiếp sóng VTV1

07g00: Thể thao

07g40: Ca nhạc

08g00: Khoa giáo

08g30: Phim truyện (2tập)

10g00: Thông tin-Quảng cáo

10g20: Chương trình Thiếu nhi

10g40: Ca nhạc

11g10: Phim truyện

11g55: Thông tin  quảng cáo, GT CT

12g00: Thời sự TV+ Điểm báo

12g15: Phim truyện

13g00: Thông tin – Quảng cáo

13g15: Cải lương

14g00: Phim truyện (1tập)

14g45:Giải trí

16g00: Phim truyện (1tập)

16g45: Ca nhạc

17g00: Chương trình tiếng  Khmer

18g00: Chương trình Thiếu nhi

18g20: Thời sự Quốc tế

18g30-18g35:  Bản tin Thể thao

18g35: Chuyên mục:-Khuyến nông.

                                 - AT giao thông

18g55: Thông tin, côngbáo; Giới thiệu Chương trình

19g00: Thời sự THVN

19g45: Thời sự TV

20g05: Chuyên mục

20g10:Thông tin thị trường

20g25: Phim truyện (1tập)

21g25: Phim truyện (1tập)

22g10: Ca cổ yêu cầu

22g40: CT Khoa giáo

23g30: Thể thao