clock
Đang Tải...

Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 (Lần 2)

play video06/02/2023 14:38

 

 

 

Tải TB tuyển dụng: 26 TB DPTTH tuyen dung vien chuc 2022

Tải phiếu dự tuyển: Mau_so_01-Phieu_dang_ky_du_tuyen

 

Trà Vinh Hôm Nay
Dạy học trên truyền hình
Chương trình tiếng khmer
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo